Dwoje przewodniczących na Pradze. Spór rozstrzygnie Ratusz

Warszawa

| Ośrodek Pamięć i Przyszłośćfot. TVN Warszawa

- Nic mi o odwołaniu nie wiadomo. Tych obrad nie można nazwać sesją. Nadal jestem przewodniczącą - komentuje poniedziałkową uchwałę o pozbawieniu funkcji przewodniczącej rady dzielnicy Elżbieta Kowalska-Kobus. - To ja jestem przewodniczącym - twierdzi z kolei radny Jacek Wachowicz. Spór rozstrzygnie Ratusz.

Według urzędników Ratusza samo odwołanie przewodniczącej jest nielegalne. Powód? Zgodnie ze statutem dzielnicy procedura odwołania szefowej rady wymaga zwołania dwóch sesji: na jednej wprowadza się wniosek do porządku obrad, a na kolejnej nad nim głosuje.

Statut dzielnicy par. 17. pkt 4 :

Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i jego Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek.

Dodatkowo wciąż nie wiadomo, czy poniedziałkowe spotkanie radnych PiS i Praskiej Wspólnoty było sesją - rozstrzygną to prawnicy Ratusza. - Musimy przeanalizować przepisy - mówi Jarosław Jóźwiak, p.o. dyrektora gabinetu prezydent.

Jeśli natomiast okaże się, że formalnie nie była to sesja, wtedy automatycznie wszystkie decyzje podjęte przez radnych PiS i PWS są z definicji nieważne. Jeśli spotkanie było sesją, wówczas uchwały będzie musiała unieważnić Rada Warszawy na wniosek prezydent miasta.

Zostali dłużej, zwołali sesję

Elżbieta Kowalska-Kobus (PO) oraz komisaryczny zarząd Pragi Północ zostali odwołani w poniedziałęk przez radnych PiS i Praskiej Wspólnoty Samorządowej. Nowym przewodniczącym został Jacek Wachowicz. Odwołanie przewodniczącej nastąpiło w dość nietypowych okolicznościach. Na wniosek radnego Ireneusza Tondery(SLD), Elżbieta Kowalska-Kobus ogłosiła bezterminową przerwę III nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy. Po tym wszyscy radni PO i SLD poszli do domu.

W tym czasie na sali zostali radni PiS i Praskiej Wspólnoty Samorządowej. Wiceprzewodniczący rady Jacek Wachowicz otworzył XI sesję rady( była zaplanowana tuż po III) i wtedy doszło do głosowania nad odwołaniem przewodniczącej. Wszyscy radni obecni na sali byli "za".

Ewelina Cyranowska

WIĘCEJ O ZAGMATWANEJ SYTUACJI NA PRADZE W STOLICY. OGLĄDAJ TVN WARSZAWA O GODZ.17.45