Dużo drobnych zmian w komunikacji dla dzieci, sędziów i żandarmerii

Warszawa

ZTMZmiany w ulgach od kwietnia

We wtorek weszły w życie zmiany w ulgach za przejazdy komunikacją miejską. Dotyczą one między innymi siedmiolatków, doktorantów oraz emerytowanych sędziów i prokuratorów.

Zmian jest sporo, dotyczą jednak tylko wąskich grup pasażerów.

Uczniowie i siedmiolatkowie

Od 1 kwietnia okres bezpłatnych przejazdów dla siedmiolatków został wydłużony do końca września roku, w którym kończą 7 lat (do tej pory był to koniec sierpnia). Zmiany dotyczą także uczniów w wieku od 7 do 16 lat. Nie nie muszą dokumentować uprawnienia do ulgi wyłącznie legitymacją szkolną. Oprócz niej mogą posługiwać się każdym innym dokumentem zawierającym zdjęcie i datę urodzenia dziecka (np. paszport, dowód osobisty dla dziecka itp.).

Doktoranci i studenci

Od kwietnia studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych do 26. roku życia oraz doktoranci (do 30. roku życia) mogą korzystać jedynie z biletów ulgowych długookresowych. Gdy uczeń lub student takiej szkoły chciałby skorzystać z innego rodzaju biletu, będzie musiał skasować bilet normalny.

Opiekunowie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

W sytuacji, kiedy opiekun podróżuje po swojego podopiecznego lub po odwiezieniu go do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, może podróżować bezpłatnie, musi jednak posiadać zaświadczenie według ściśle określonego wzoru. Dodatkowo każde zaświadczenie powinno zostać zarejestrowane w ZTM. Można to zrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów.

Żandarmeria

Obecnie do bezpłatnych przejazdów prawo mają wszyscy umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej bez ograniczenia dotyczącego stopnia. Dołożone zostało jednak kryterium, że bezpłatne przejazdy przysługują wyłącznie w czasie wykonywania czynności służbowych.

Nadal uprawnienia do nich mają wyłącznie funkcjonariusze w mundurach.

Od kwietnia z ulg nie mogą korzystać: małżonkowie, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne oraz sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku.

Dzieci z rodzin posiadających czworo lub więcej dzieci

Dzieci z takich rodzin mają uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. Nadal mogą podróżować bezpłatnie (na podstawie imiennej karty o specjalnym wzorze wydawanej przez ZTM). Kiedyś musiały być zameldowane w Warszawie. Obecnie nie muszą mieć meldunku. Wystarczy, że mieszkają w Warszawie. To ujednolicenie zasad oraz realizacja polityki Warszawy związanej z Warszawską Kartą Rodziny, gdzie stosowane jest właśnie kryterium zamieszkania, a nie posiadanie stołecznego meldunku.

bf/roody