Drugi dzień matur. Dziś matematyka

Warszawa

Przed nami drugi dzień matur. We wtorek uczniowie zmierzą się między innymi z egzaminem z matematyki. Część podstawowa z tego przedmiotu rozpocznie się o godzinie 9.00.

Sesja maturalna rozpoczęła się wczoraj (4 maja). Tradycyjnie od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. We wtorek na pierwszy plan wysuwa się matematyka. Oprócz tego, popołudniu, uczniowie przystąpią do testów nieobowiązkowych, z języka łacińskiego i kultury antycznej. Egzamin rozszerzony z matematyki zaplanowano na 8 maja.

Pierwszy taki rocznik

Tegoroczni absolwenci liceów są pierwszym rocznikiem, który w szkole ponadgimnazjalnej uczył się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, dlatego będą zdawać maturę w nowej formule. Z kolei tegoroczni absolwenci techników są ostatnim rocznikiem, który uczył się zgodnie ze starą podstawą programową.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę i język obcy. Uczniowie sami decydują sami, na jakim poziomie podstawowym, czy rozszerzonym chcą zdawać egzamin. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Na 6 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano będzie egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.

Egzamin ustny

Abiturienci z liceów będą musieli - tak jak dotąd - przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Przy czym ich egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę - odejdzie się od przedstawiania przygotowywanych wcześniej przez uczniów prezentacji.

Zamiast tego zdający będzie losował zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Abiturienci z techników w tym roku nadal na ustnym polskim przedstawiają prezentację.

Czytaj także na tvn24.pl

TG