Długie kolejki po odszkodowanie za hałas

Warszawa

Wadzia /Kontakt 24Wnioski można składać do 3 sierpnia

Do soboty warszawiacy mieszkający wokół Lotniska Chopina mogą starać się o pokrycie kosztów izolacji akustycznej w domach, mieszkaniach lub o wypłatę odszkodowania oraz wykup nieruchomości z powodu utraty jej wartości. Zainteresowanie jest ogromne, o czym świadczy kolejka przed siedzibą władz lotniska. Zdjęcie wysłał na Kontakt 24 Wadzia.

- Od 2011 r. wpłynęło do nas ok. 800 wniosków z prośbą o wykonanie izolacji akustycznych, chodzi m.in. o wymianę okien, uszczelnienie ścian czy stropów. Przez dwa lata takie prośby były u nas składane pojedynczo. W ostatnim tygodniu niemalże nas zalały - poinformował Przemysław Przybylski, rzecznik portu.

Jak dodał, wnioski dotyczące pokrycia kosztów izolacji należy składać do władz lotniska. W przypadku sytuacji dotyczących odszkodowania lub wykupu nieruchomości - należy kierować je do sądu. Zaznaczył, że zgodnie z uchwałą termin 3 sierpnia jest ostateczny.

Władze lotniska po otrzymaniu wniosku o wykonanie izolacji akustycznej zlecają i ponoszą koszty przeprowadzenia ekspertyzy w celu określenia, czy w mieszkaniu, domu przekroczone są dopuszczalne normy hałasu.

Za duży hałas

Chodzi o mieszkańców z utworzonego w sierpniu 2011 r. Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół Lotniska Chopina. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął wtedy uchwałę o ustanowieniu takiego obszaru. Zgodnie z nią część mieszkańców okolicznych dzielnic Warszawy i gmin - m.in. Ursusa, Ursynowa, Ochoty, Włoch, Piaseczna, Raszyna i Michałowic mogą składać takie wnioski.

Z chwilą utworzenia OOU zarządzający lotniskiem zobowiązany jest do prowadzenia działalności w taki sposób, aby nie powodowała ona przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu lotniczego poza granicami tego obszaru. Oznacza to w dłuższej perspektywie ograniczenie rozwoju lotniska, ze względu na konieczność utrzymania ruchu lotniczego na takim poziomie, aby zasięg ponadnormatywnego hałasu, generowanego w wyniku startów, lądowań i przelotów, mieścił się w granicach OOU.CZYTAJ NA KONTAKCIE 24

db/ja/lata