Czyścili go laserem. Zabytkowy zegar wrócił do Saskiego

Warszawa

Zegar słoneczny po renowacji | ZOM
Zegar słoneczny po renowacji | ZOM
Zegar słoneczny po renowacji | ZOM
Zegar słoneczny po renowacji | ZOM
Zegar słoneczny po renowacji | ZOM
Zegar słoneczny po renowacji | ZOM
Zegar słoneczny po renowacji | ZOM
Zegar słoneczny po renowacji | ZOM
Zegar słoneczny po renowacji | ZOM

Zimę spędził w pracowni konserwatorskiej, ale właśnie wrócił na swoje miejsce - mowa o zabytkowym zegarze słonecznym z Ogrodu Saskiego. Jest po laserowej renowacji i gruntownym czyszczeniu.

Zegar zabrano z osi głównej ogrodu już w grudniu. Trafił do pracowni, w której - przy użyciu najnowszych technologii - został dokładnie wypolerowany.

"Zanieczyszczenia z marmuru i piaskowca usuwane były laserem. To metoda bardzo efektywna, a jednocześnie bezpieczna dla zabytku" - zapewnia Zarząd Oczyszczania Miasta.

Czyszczenie za 12 tys. zł

Na nowo zamocowano metalową wskazówkę zwaną gnomonem. "Konieczny był także remont metalowego ogrodzenia, w którym zrekonstruowano brakujące elementy, a całość została wzmocniona i zabezpieczona przed korozją" - dodają pracownicy ZOM.

Cała renowacja zegara łącznie z ogrodzeniem kosztowała nieco ponad 12 tys. zł. Przeprowadzili ją specjaliści z Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP.

Było to pierwsze po 2004 roku tak dokładne czyszczenia zabytku.

Zegar z XIX wieku

Zegar słoneczny, stojący przy Fontannie Wielkiej ma wyjątkową historię. Został ufundowany w 1863 roku, z zapisu w testamencie meteorologa Antoniego Szeligi Megiera. Potwierdza to wyryty na marmurowej tarczy napis ERECTUM EX LEGATO ANTONI MAGIER. A.D. MDCCCLXIII ("Wystawiono z zapisu Antoniego Magiera w Roku Pańskim 1863").

Cień wskazówki zegara bardzo precyzyjnie pokazuje czas na zaznaczonych godzinach, kwadransach, a nawet odstępach pięciominutowych. Centralna część tarczy ozdobiona jest półksiężycem - to nawiązanie do podobnego elementu osi saskiej - zegara znajdującego się w Łazienkach Królewskich.

W czasie II wojny światowej zegar został częściowo uszkodzony. W roku 1969 zrekonstruowano zagubioną wskazówkę i uzupełniono ubytki w marmurowej tarczy.

Jednak wcześniej, bo w lipcu 1965 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Kilka dni temu wróciły multimedialne pokazy w Parku Fontann:

Pokaz na PodzamczuTVN24
wideo 2/6

kw