Czesław Bielecki

Warszawa

KOMUNIKACJA

1. Opłaty za wjazd do centrum miasta. Czy jest Pan zwolennikiem takiego pomysłu? Czy realne jest wprowadzenie takich opłat w ciągu najbliższej kadencji?

Tak, ale tylko wtedy, jeśli będzie to projekt zintegrowany ze sprawnie działającą komunikacją miejską . Do centrum ludzie pieszo przecież nie dobiegną. Uważam, że realizacja tych planów jest realna w ciągu najbliższej kadencji. A do 2012 roku możliwe jest stworzenie obwodnicy miejskiej drogowej i kolejowej, połączonej z druga linią metra, co znacznie poprawi sytuację komunikacyjną w mieście.

2. Na Bemowo czy na Targówek? Gdzie w pierwszej kolejności powinno dojeżdżać metro?

I na Bemowo i na Targówek. Poza tym należałoby przedłużyć drugą linię metra o dwie stacje tak, by dochodziła do planowanej i łatwej do domknięcia obwodnicy kolejowej przy stacji kolejowej na Woli.

3. Buspasy. Czy powinno być ich więcej? Jeśli tak, to gdzie powinny powstać kolejne?

Przede wszystkim należy wprowadzaĆ trambuspasy, wszędzie gdzie to możliwe. Wymaga to stopniowego inwestowania w mocniejszą podbudowę torowisk, które będą musiały wytrzymać napór transportu kołowego. Na pewno niesłuszne jest rozwiązanie takie, jak na Trasie Łazienkowskiej, gdzie buspas obowiązuje cała dobę, a nie tylko w godzinach szczytu w dni robocze.

4. Czy jest Pan za likwidacją licencji taksówkowych?

Nie, ale jestem za tym, żeby konsekwentnie licencje obejmowały tylko taksówki a nie usługi typu "przewóz osób". Moim zdaniem liczba licencji w mieście powinna byc zamknięta, żeby taksówkarzom opłacało się jeździć i obsługiwać pasażerów a nie kombinować.

INWESTYCJE

5. Most Krasińskiego czy most Południowy – która inwestycja jest pilniejsza?

Most Południowy to inwestycja pilniejsza. Jednak Most Krasińskiego też jest bardzo potrzebny aby Warszawa lewobrzeżna i prawobrzeżna były lepiej ze sobą związane. Tym bardziej, że projekt budowy tego mostu już powstał.

6. Jaka inwestycja drogowa w Warszawie jest według Pana najpilniejsza?

Zakończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej, co jest możliwe do 2012 roku za cenę 950 mln zł. Czyli kwotę równoważna z tą, której miasto nie wykorzystuje każdego roku, przez brak planów inwestycyjnych bądź niemożnośĆ przeprowadzenia projektów przez procedury zatwierdzające.

7. Które z miejskich spółek należy sprywatyzować?

Trzeba być z tym ostrożnym. Kryzys amerykański potwierdził obawy niektórych polskich krytyków takiej pośpiesznej, nieprzemyślanej prywatyzacji. Może to być bowiem prywatyzacja zysków a potem nacjonalizacja strat. Poza tym zrozumiała jest obawa korzystających z usług, że tam gdzie istnieją monopole prywatyzacji będzie towarzyszyć podwyżka opłat.

8. Skutki światowego kryzysu gospodarczego Warszawa odczuje dopiero w przyszłym roku. Skąd czerpać dodatkowe pieniądze, aby deficyt był jak najmniejszy?

Polska i tak przeszłą suchą nogą przez kryzys światowy dzięki mocnym i konserwatywnym instytucjom finansowym. Możliwe, że będzie druga fala kryzysu. Jednak podstawowy kryzys w Warszawie polega na tym, że Ratusz jest nieprzyjazny obywatelom i przedsiębiorcom. W konsekwencji nie umiemy zbudować przyjaznego i dostępnego miasta.Na szczęście obserwujemy zwiększony napływ kapitałów, gdyż uważa się, że gospodarka polska jest w niezłej kondycji i wśród rynków wschodzących została uznana za stabilną.

PARKOWANIE

9. Czy miasto powinno rozszerzać strefę płatnego parkowania? Gdzie trzeba to zrobić w pierwszej kolejności?

Uważam, że powinno się poszerzyć strefę płatnego parkowania, ale przede wszystkim miasto powinno w taki sposób kształtować opłaty, aby inwestorom, którzy zdecydują się na budowę parkingów w partenerstwie publiczno-prywatnym, opłacało się inwestować, skoro miasta na takie samodzielne inwestycje nie stać. Niedopuszczalna jest sytuacja taka jak przy Złotych Tarasach czy Metropolitan, że mamy tam płatny parking z wolnymi miejscami a policja nie usuwa samochodów parkujących nielegalnie tuż obok nich. To uderza w interes tych, którzy zainwestowali w parkingi. Nie mówiąc już o interesach pieszych czy rowerzystów.

10. Plac Trzech Krzyży:a.) Rewitalizować według wybranego projektu przed Euro2012, a budowę podziemnego parkingu odłożyć do czasu, aż pojawi się prywatny inwestor.b.) Zbudować parking za miejskie pieniądze. Odłożyć rewitalizację.

Nie można pryszczatej twarzy miasta ciągle zaklejać plastrem. Trzeba zproponować jakiś lekarstwo na tę chorobę. Na pl.Trzech Krzyży należy zrobić parking podziemny i nie ograniczać miejsc parkingowych naziemnych bo jest to naiwne. Tam znajduje się Ministerstwo Gospodarki i sklepy. Dlatego jeżeli chce się przywrócić ten plac w jakimś stopniu pieszym trzeba budować parkingi podziemne.

11. Czy ma Pan pomysł, jak rozwiązać problem z parkowaniem w szeroko rozumianym centrum miasta?

Powtarzam kolejny raz - parkingi podziemne. A jeżeli zagęszczenie samochodów osobowych w centrum będzie bardzo duże, trzeba będzie wprowadzić opłaty za wjazd do centrum. Wtedy mieszkańcy będą chętniej zostawiać samochody przed strefą ścisłego centrum w obrębie której będzie z kolei można sprawnie poruszać się środkami transportu publicznego, najlepiej szynowego.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

12. Trwa lifting Dworca Centralnego, ale jego losy nie są przesądzone. PKP planowało go wyburzyć i zbudować od nowa. Czy jako prezydent podjąłby Pan decyzję o wyburzeniu, czy też zabronił tego i nakazał dworzec wyremontować?

Teraz nie można zburzyć dworca bo nie będzie w tym miejscu żadnego. Kiedyś była propozycja, żeby Złote Tarasy powstały na obszarze Dworca Centralnego. Tego typu wielofunkcyjny dworzec udało się stworzyc na Warszawie Wileńskiej, a w Berlinie tak zbudowano dworzec główny. I to jest na pewno lepsze niż mieć w centrum "megakiosk", w który przekształcił się Centralny.. Ale teraz w obliczu Euro 2012 nie możemy sobie pozwolic na takie rozciąganie w czasie inwestycji publicznych. Musimy porządkować miasto. Inwetsować w rzeczy nowe i usprawniać te które już istnieją.

13. Czy zamierza Pan rewitalizować plac Bankowy? Czy będzie bardziej przypominał deptak, czy wygodne skrzyżowanie?

To nigdy nie będzie deptak, ponieważ tak jak pl. Trzech Krzyży, pl. Bankowy czy pl. na Rozdrożu,a ten ostatni nawet z nazwy, to są typowe place-węzły.Tak samo Rondo Wiatraczna, pl. Zawiszy czy pl. Narutowicza.

Chodzi tylko o to, żeby na tych placach połączyc funkcje węzła komuniakacji publicznej, drogowego i jednocześnie placu miejskiego otwartego także dla pieszych i rowerzystów.

14. Czy według Pana przed Pałacem Prezydenckim powinien stanąć pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej?

Pomnik nie może stanąc na osi Pałacu Prezydenckiego, ale powinien znależć miejsce w jego okolicy. Mój projekt był to polerowany blok czarnego granitu z wyrzeźbionym od gory peknieciem, w ktorym płonałby znicz. Z godłem i napisem "Smoleńsk 10 kwietnia 2010".

SPRAWY SPOŁECZNE

15. Czy jako prezydent stolicy pójdzie Pan na Paradę Równości?

Jestem gotów spotkać się z organizatorami, dyskutować o zasadach organizacji takiej parady, aby uniknąć sytuacji w której uczucia religijne bądź obyczaje bardziej konserwatywnych mieszkańców Warszawy mogłyby zostać nią naruszone. Mniejszości chcące zaprezentować się szerzej publicznie, nieważne czy to są narodowcy, geje, socjaliści czy anarchiści, nie mogą naruszać porządku konstytucyjnego ani publicznego. Natomiast mają prawo manifestować swoje poglądy. Więc raczej bym się z nimi spotkał przed paradą niż maszerował.

16. Czy miasto powinno inwestować w budowę tanich osiedli komunalnych?

Bezwzględnie tak. Bez tego nie uda się np. rewitalizacja pięknych śródmiejskich kamienic, które stoją przy al. Jerozolimskich. Jeżeli nie będziemy budować mieszkań komunalnych i dzieki temu nie zmniejszymy ich zagęszczenia zafundujemy sobie estetykę socjalistycznego kołchozu.

17. Warszawskie bazary (Bakalarska, Szembeka, rondo Wiatraczna) - czy zachować je w obecnej formie, czy zastąpić pasażami handlowymi, jak to się stanie z bazarem Banacha?

Warszawie bardzo brak stabilizowania i cywilizowania targowisk. Bazary miejskie są bardzo potrzebne. Stanowią często główne miejsce zakupów ludzi o skromnych dochodach, a jednocześnie charakterystyczne, a czasem nawet kultowe miejsca w Warszawie. Bardzo żałuję, że bazar na Polnej, który pamiętam z dzieciństwa zamienił się w banalny pawilonik. Może było to konieczne w ścisłym centrum, jednak na Banacha, przy Hali Mirowskiej,bazarze Różyckiego czy w przypadku Giełdy na Dołku, powinny stanąć wiaty albo hale handlowe takie jakie istniały w całej Europie, już na przełomie XIX i XX wieku. I wielu miejscach istnieją do dziś.

SPORT, EDUKACJA, ZDROWIE

18. W jaki sposób według Pana można stosunkowo niewielkim kosztem zwiększyć rodzicom z Białołęki dostęp do miejskich przedszkoli?

Przede wszystkim spowodować, żeby powstały dodatkowe przedszkola. Krzywa demograficzna w każdym mieście się przesuwa i są dzielnice młode oraz takie, które się starzeją. W Śródmieściu niektóre przedszkola trzeba zamykać i nadawać budynkom inne funkcje, który to proces może odbywać się w systemie parnerstwa publiczno-prywatnego. Za pozyskane środki trzeba budować przedszkola tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

19. Czy miasto powinno wyłożyć pieniądze na nowe obiekty sportowe dla Polonii? Czy taki postulat jest w Pana programie wyborczym?

Władze miasta powinno zachować zasadę fair play i w kontekście całkowitego sfinansowania stadionu Legii dofinansowac także obiekty Polonii. Można tam poza boiskiem piłkarskim, stworzyć powszechnie dostęone centrum sportu, także rodzinnego.

20. Czy miasto powinno najbardziej zadłużone szpitale przekształcać w spółki prawa handlowego?

Nie. W moim programie dla Warszawy jest projekt Warszawskiego Funduszu Zdrowia, który zajmie się sensownym zarządzaniem warszawskimi szpitalami, tak, żeby premiowć w nich dobre gospodarowanie, wysoką jakość usług i kontrolę kosztów. Dzisiaj przy zarządzaniu centralnym te pozytywne aspekty lokalnych placówek zdrowia nie są premiowane.