Przygotuj się na:

ZMIANY W SĄSIEDZTWIE CMENTARZY

Ze względu na Dzień Wszystkich Świętych w najbliższy weekend zmieni się organizacja ruchu w pobliżu stołecznych cmentarzy. Na wielu ulicach priorytet będzie miała komunikacja miejska, a na części z nich powstaną parkingi.

Coca-Cola przedłuża partnerstwo z WWF

Najnowsze

Coca-Cola przedłuża partnerstwo z WWF

The Coca-Cola Company i organizacja ekologiczna WWF podejmują kolejne wyzwania na rzecz zrównoważonego rozwoju firmy Coca-Cola i w związku z tym ogłosiły nowe cele w zakresie ochrony środowiska, a także przedłużenie globalnego partnerstwa do 2020 roku. Te ambitne cele koncentrują się na zrównoważonym zarządzaniu wodą, energią i wykorzystaniu opakowań, a także zrównoważonym rolnictwie.

The Coca-Cola Company i organizacja ekologiczna WWF podejmują kolejne wyzwania na rzecz zrównoważonego rozwoju firmy Coca-Cola i w związku z tym ogłosiły nowe cele w zakresie ochrony środowiska, a także przedłużenie globalnego partnerstwa do 2020 roku. Te ambitne cele koncentrują się na zrównoważonym zarządzaniu wodą, energią i wykorzystaniu opakowań, a także zrównoważonym rolnictwie.

"W firmie Coca-Cola jesteśmy głęboko zaangażowani we współpracę z partnerami nad rozwiązywaniem globalnych problemów środowiskowych oraz odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami planety" powiedział Muhtar Kent, Prezes i Dyrektor Wykonawczy The Coca-Cola Company. "Ponieważ stajemy przed sytuacją, w której świat walczy o zasoby a globalny popyt na żywność i wodę rośnie, musimy szukać rozwiązań, które oferują wspólne korzyści dla firm, społeczności lokalnych i przyrody. Współpraca z WWF będzie nieustannie motywowała naszą firmę do wdrażania programów zrównoważonego rozwoju; doświadczenie WWF jest i będzie niezbędne, abyśmy mogli osiągnąć nasze cele, z których część wyznaczyliśmy wspólnie z WWF.”

W ramach rozszerzonego partnerstwa WWF będzie wspierać firmę Coca-Cola w realizacji jej celów w obszarze zrównoważonego rozwoju do 2020 roku. Cele te obejmują:

1. Poprawę wydajności wykorzystania wody o 25%. FirmaCoca-Cola poprawi wydajność wykorzystania wody w przeliczeniu na litr wytworzonego napoju dzięki dalszemu udoskonalaniu procesów produkcji w ramach systemu Coca-Cola. Jest on dopełnieniem wcześniej postawionego celu, a mianowicie osiągnięcia poziomu wydajności wykorzystania wody o 21,4 % osiągniętego w okresie 2004-2012.

2. Pomoc w ochronie zasobów słodkiej wody.FirmaCoca-Cola i WWF rozszerzą swoje wspólne działania chroniące zasoby wodne o 11 ważnych regionów na pięciu kontynentach, które obejmą baseny rzek: Amazonki, Kosi, Mekongu, Rio Grande/Bravo, Jangcy i Zambezi; zlewnie Wielkiej Rafy Koralowej i Wielkiej Mezoamerykańskiej Rafy Koralowej; a także ważne regiony nad rzeką Amur, w Mata Atlantica oraz na północnych Wielkich Równinach.

3. Zmniejszenie emisji CO2 związanych z łańcuchem wartości o 25%. Firma Coca-Cola będzie dążyć do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, zmniejszając kompleksowo ślad węglowy w procesie produkcji, opakowaniach, flocie pojazdów dostawczych, sprzęcie chłodniczym i procesie pozyskiwania składników.

4. Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów na opakowania typu PlantBottle™. FirmaCoca-Cola będzie współpracować z WWF nad oceną wyników środowiskowych i społecznych materiałów pochodzenia roślinnego do potencjalnego wykorzystania w opakowaniu typu PlantBottle™. Pozwoli to firmie spełnić cel wykorzystania do 30 procent materiałów pochodzenia roślinnego we wszystkich butelkach PET do roku 2020.

5. Zrównoważone pozyskiwanie podstawowych produktów rolnych. FirmaCoca-Cola będzie dążyć do zrównoważonego pozyskiwania podstawowych surowców, takich jak trzcina cukrowa, burak cukrowy, kukurydza, herbata, kawa, olej palmowy, soja, celuloza i włókno papierowe oraz pomarańcze. Coca-Cola opracowała Zasady Zrównoważonego Rolnictwa i we współpracy z WWF będzie je wdrażać w systemie Coca-Cola dla tych surowców. Ponadto firma Coca-Cola pracuje nad zrównoważonym pozyskiwaniem cytryn, winogron, jabłek i mango.

„Jesteśmy świadkami bezprecedensowego popytu na zasoby naturalne na całym świecie. Kontynuacja działalności na dotychczasowych zasadach wiąże się z ryzykiem na wszystkich poziomach, łącznie z utrzymaniem się na rynku” – mówi Carter Roberts, dyrektor zarządzający WWF USA. „Problemy te można rozwiązać jedynie przez współpracę, a nasze partnerstwo z firmą Coca-Cola udowadnia, że działając razem możemy znacznie szybciej osiągnąć, a nawet przekroczyć pożądany wynik.”

Ponadto Coca-Cola ponownie potwierdziła i rozwinęła cele dotyczące odzyskiwania wody i opakowań. Cele te obejmują:

1. Uzdatnianie 100% wody wykorzystywanej w procesie produkcji. FirmaCoca-Cola uzdatnia i będzie uzdatniać wodę wykorzystywaną w procesie produkcji oraz zwracać ją do środowiska w stanie zapewniającym rozwój fauny i flory wodnej. Ponadto Coca-Cola będzie zwracać naturze oraz społecznościom, w których działa tyle wody ile zużywa do produkcji gotowych napojów, a to dzięki projektom wodnym realizowanym z partnerami w ponad 100 krajach. Do dnia dzisiejszego zaangażowanie firmy Coca-Cola w 468 projektów pozwoliło zbilansować ilość wody równą około 52% objętości wykorzystywanej w produkcji.

2. Odzyskiwanie 75% butelek i puszek na rynkach rozwiniętych. Firma Coca-Cola będzie współpracować z przemysłem i organizacjami lokalnymi nad zwiększeniem odzyskiwania i recyklingu surowców na rynkach rozwijających się. Firma będzie nadal zmniejszać ilość materiału i energii użytych do produkcji opakowań a także będzie nadal wykorzystywać do ich produkcji materiały pochodzące z odzysku i odnawialne.

Od 2007 roku The Coca-Cola Company i organizacja ekologiczna WWF współpracują nad zachowaniem i ochroną zasobów słodkiej wody na całym świecie oraz nad poprawą wydajności zakładów Coca-Cola w tym zakresie. Do chwili obecnej, partnerstwo to osiągnęło znaczące rezultaty w ochronie wód, w tym poprawę ekologicznego stanu siedmiu z najważniejszych na świecie zbiorników słodkiej wody na pięciu kontynentach, poprawę efektywności wykorzystania wody przez system Coca-Coli o 20%, ograniczenie emisji 5 milionów ton metrycznych CO2 w zakładach produkcyjnych firmy Coca-Cola na całym świecie oraz promowanie bardziej zrównoważonych technik rolnych w ramach łańcucha dostaw Coca-Cola.

Coca-Cola przedłuża partnerstwo z WWF