Chcesz głosować w referendum? Sprawdź, co musisz zrobić

Warszawa

TVN24Głosować mogą też niezameldowani warszawiacy, pod warunkiem, że dopełnią formalności

Nie tylko zameldowani mieszkańcy będą mogli głosować ws. odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Kto może wziąć udział w referendum i jakie formalności musi załatwić? Sprawdziliśmy.

Większość formalności i zasad jest jasna. Wątpliwości budzi jedynie tryb weryfikacji oświadczeń o zamieszkaniu w Warszawie - nie reguluje go prawo wyborcze, a pracownicy urzędów wypowiadają się w tej sprawie niechętnie.

Kto może głosować?

1. Zameldowani w Warszawie na pobyt stały

2. Niezameldowani mieszkańcy Warszawy

3. Zameldowani w Warszawie na pobyt czasowy

Osoby z pierwszej grupy, jeśli będą chciały zagłosować w referendum, nie muszą niczego załatwiać. W dniu referendum (13 paździenika, w godzinach 7.00 - 21.00) przychodzą po prostu z dokumentem tożsamości do swojej obwodowej komisji wyborczej.

Druga grupa musi złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców. Osoby z trzeciej grupy również muszą złożyć taki wniosek.

Kto ma prawo głosować w referendum?
Dawid Krysztofiński / tvnwarszawa.pl
Jarosław Jóźwiak o głosowaniu w referendum ws
tvnwarszawa.pl

Jak załatwić wpis do rejestru wyborców?

Wniosek o wpis do rejestru wyborców musimy złożyć w urzędzie dzielnicy, w której mieszkamy.

Do wniosku (można go pobrać TUTAJ) należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego oraz deklarację dotyczącą miejsca zamieszkania (do pobrania TUTAJ).

Urząd ma 3 dni na wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania - tak stanowią przepisy. Jednak jak zastrzega Anna Lubaczewska, szefowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, w praktyce procedura może się przedłużyć - jeśli urzędnicy nie zdążą albo wniosek będzie zawierał błędy.

Od decyzji urzędników możemy się odwołać do sądu rejonowego, w terminie 3 dni od jej otrzymania. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, również w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Wymagane dokumenty

(źródło: urząd miasta)

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.4. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Co zrobić, żeby zostać dopisanym do rejestru wyborców?
Dawid Krysztofiński / tvnwarszawa.pl
Ile czasu mają urzędnicy na wydanie decyzji o wpisie do rejestru wyborców?
Dawid Krysztofiński / tvnwarszawa.pl
Jak dopisać się do rejestru wyborców w dzielnicy?
Dawid Krysztofiński / tvnwarszawa.pl

Do kiedy mamy czas?

O dopisanie do rejestru wyborców możemy wnioskować cały czas, bo jest on prowadzony stale, nie tylko na potrzeby konkretnych wyborów czy referendum. Jeśli jednak chcemy zagłosować w październikowym referendum, musimy pilnować terminów.

- Wniosek będzie można złożyć najpóźniej przed wydrukowaniem spisów wyborczych, czyli w ostatni dzień roboczy, poprzedzający dzień głosowania (piątek 11 października - red.) - przekazał Jarosław Jóźwiak z Ratusza.

- Jeśli zależy nam na udziale w głosowaniu, lepiej nie czekać do ostatniego dnia - radzi Lubaczewska z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

Dzielnice, które będą przyjmować wnioski, te podkreślają, że im wcześniej załatwimy formalności, tym lepiej. Bernadetta Włoch-Nagórny, rzeczniczka Białołęki zaznacza, że jeśli ktoś złoży wniosek w piątek przed referendum, urzędnicy mogą już nie zążyć z dopisaniem go do rejestru.

- Z praktyki wynika, że zawsze jest duży wzrost tuż przed dniem wyborów czy głosowania w referendum, co znacznie utrudnia pracę wydziałów ewidencji ludności, a tym samym weryfikację najpóźniej przyjętych wniosków - potwierdza Tadeusz Olechowski, rzecznik prasowy Bielan.

- Jeżeli ktoś przyjdzie 11-go, możemy nie zdążyć zweryfikować i wpisać go do rejestru wyborców - przestrzega z kolei Janina Rogg, wiceburmistrz Ursynowa.

Wiceburmistrz Ursynowa Janina Rogg o składaniu wniosków
Tomasz Zieliński /tvnwarszawa.pl
Do kiedy składać wnioski o wpis do rejestru wyborców?
Dawid Krysztofiński / tvnwarszawa.pl
Urzędnicy muszą trzymać się terminów
Dawid Krysztofiński / tvnwarszawa.pl

Weryfikacja

Tu mogą pojawić się problemy, urzędnicy muszą - zgodnie z Kodeksem wyborczym - sprawdzić, czy deklaracja, że mieszkamy w dzielnicy, jest prawdziwa. Ale prawo wyborcze nie reguluje, jak mają to zrobić.

Musimy się liczyć z tym, że urzędnik poprosi nas o dodatkowe dokumenty, np. umowę najmu mieszkania.

Czytaj więcej na ten temat.

Jak urzędnicy będą weryfikować wnioski?
Dawid Krysztofiński / tvnwarszawa.pl

Tylko w jednym rejestrze

Ratusz i KBW podkreślają, że jeśli ktoś zostanie wpisany do rejestru w Warszawie, zostanie automatycznie wykreślony z rejestru w miejscu, w którym był wpisany wcześniej, np. w mieście, gdzie jest zameldowany na stałe.

Urzędy przesyłają między sobą informacje na ten temat. - Nie ma możliwości przepisania się jednorazowo - tłumaczy Jóźwiak.

Głosowanie 13 X

Referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz odbędzie się 13 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7 - 21.

Na kartach do głosowania znajdzie się jedno pytanie: Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Hanny Beaty Gronkiewicz-Waltz Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji?

Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborze odwoływanego organu. W wyborach prezydenta Warszawy w 2010 r., w których zwyciężyła Gronkiewicz-Waltz, wzięło udział 649 049 osób. Oznacza to, że referendum w sprawie jej odwołania będzie ważne, jeśli zagłosuje co najmniej 389 430 osób.

Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Jeśli większość opowiedziałaby się za odwołaniem Gronkiewicz-Waltz, jej mandat wygasłby wraz z ogłoszeniem wyniku referendum w dzienniku urzędowym województwa.

Milena Zawiślińska