Przygotuj się na:

ZMIANY W SĄSIEDZTWIE CMENTARZY

Ze względu na Dzień Wszystkich Świętych w najbliższy weekend zmieni się organizacja ruchu w pobliżu stołecznych cmentarzy. Na wielu ulicach priorytet będzie miała komunikacja miejska, a na części z nich powstaną parkingi.

Chcą przenieść zabytkowy bunkier, bo blokuje inwestycję na kolei

Najnowsze

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator ZabytkówSiedemnaście schronów bojowych typu Ringstand 58c zabytkami

Kolejarze chcieli wyburzyć zabytkowe bunkry, bo stołeczny konserwator uznał, że nie są warte ochrony. Jednak jego wojewódzki odpowiednik doszedł do innego wniosku i wpisał je do rejestru zabytków. W miejscu, gdzie znajdują się bunkry, trwają prace nad wielomilionową inwestycją. Czy decyzja może zablokować budowę?

Od marca trwają prace przy linii obwodowej. Kolejarze przebudowują tory, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym i przystanki.

PKP zapowiedziało przy tej okazji rozebranie pięciu bunkrów bojowych typu Ringstand 58c, wybudowanych na przełomie 1944 i 1945 roku, zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska.

Jednak kilka dni temu mazowiecki konserwator zabytków Jakub Lewicki wpisał bunkry do rejestru.

Bez odwołania

"Tobruki stanowiły element sieci niemieckich umocnień obok schronów wartowniczo-obserwacyjnych, nasypu kolejowego, odpowiednio zaadaptowanej miejskiej zabudowy, transzej, zasieków, fortów z czasów carskich. Ich zasięg na mapie miasta obejmuje przede wszystkim: Cytadelę, Dworzec Gdański, kolej obwodową, Gazownię, Filtry, węzły komunikacyjne, Ujazdów" - argumentował konserwator.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, a PKP PLK nie zamierza się odwoływać.

- PKP Polskie Linie Kolejowe opracowują plan przemieszczenia schronu z ulicy Obozowej, aby przekazać go na cele muzealne. Będzie to skomplikowana operacja logistyczna wykonywana zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków - mówi Karol Jakubowski z PKP i zastrzega, że ostateczna w decyzja w tej sprawie należy do konserwatora.

Jak zapewnia Jakubowski, pozostałe schrony w stanie nienaruszonym pozostaną w swojej dotychczasowej lokalizacji. - Oprócz prac na Obozowej prace odbywają się sprawnie i zgodnie z planem. Budowane są nowe wiadukty na Kasprzaka i Wolskiej, nabierają kształtu nowe przystanki – zapewnia Jakubowski.

Większa przepustowość

Dzięki modernizacji zwiększy się przepustowość linii, polepszą się warunki przejazdów nie tylko pasażerskich, ale także towarowych. To szczególnie ważne, ponieważ w trakcie remontu linii średnicowej (przebiegającej przez Śródmieście) pociągi pojadą właśnie remontowanym odcinkiem, przez stację Warszawa Gdańska.

Dużą zmianą będzie powstanie węzła przesiadkowego przy stacji Warszawa Koło, z którego będzie można dogodnie przesiąść się do innych środków komunikacji miejskiej.

kz/pm