Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Chcą ożywić okolice muzeum na "wyspie"

Warszawa

Piotr / wikipediaBudynek Muzeum Niepodległości

Projekty rewitalizacji otoczenia Muzeum Niepodległości, zmierzające do wydobycia walorów placówki i powiązania z najbliższą okolicą, mogą wziąć udział w ogłoszonym przez muzeum konkursie "Gdzie jest Muzeum Niepodległości?".

Projekty, jak podkreślają organizatorzy, powinny uwzględniać możliwości powiązania muzeum z otaczającą przestrzenią oraz związane z nią problemy np.: sąsiedztwo szlaku pieszo-spacerowego pomiędzy Ogrodem Saskim a parkiem Krasińskich i turystycznego pomiędzy pl. Bankowym a Starym Miastem, problem dostępności placówki położonej na "wyspie" dla pieszych i widoczności z przystanków komunikacji miejskiej, czy tarasu przy ul. Miodowej, a także usytuowanie na środku arterii komunikacyjnej.

Zdecydują studenci?- Naszym celem jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej wokół muzeum. Mamy nadzieję, że konkurs rozpocznie dyskusję i o tym konkretnym miejscu i o jakości przestrzeni miejskiej, naszego życia w mieście, poruszania się po nim i czerpania z tego przyjemności. I chcieliśmy zapytać w tym konkursie studentów, ponieważ to głównie do studentów architektury i urbanistyki go kierujemy, jaki mają pomysł na to, żeby przywrócić okolicy muzeum harmonię - powiedział PAP członek jury Krzysztof Mordyński. Podkreślił, że planowanie miasta, jako całości powinno przecież uwzględniać także szlaki komunikacyjne, widoki, kompozycję urbanistyczną czy rozplanowanie zieleni. - Dlatego zasygnalizowane pytania pokazują, jakie są problemy urbanistyczne muzeum, pokazują że jest ono umiejscowione w szerszej perspektywie, na pewnych szlakach, których uwzględnienie byłoby ożywcze dla tej części miasta - dodał Mordyński.

Architektoniczne piękno Zaznaczył, że nie chodzi tylko o to, by muzeum zaprezentować, ale też o ukazanie jak jego architektoniczne piękno może kreować pogodną przestrzeń miejską, w której mieszkańcy i turyści będą się czuli dobrze, tworząc taką wizytówkę miasta. Projekty przygotowane na konkurs należy złożyć osobiście w siedzibie muzeum (al. Solidarności 62) do 12 grudnia w formie wydruku A3 wraz z płytą CD z nagranymi plikami w formacie JPG lub TIFF. Organizatorzy proszą również o przygotowanie minimum dwóch plansz: koncepcji na planie, w skali odpowiedniej do zakresu rozwiązania oraz wizualizacji. W jury konkursu zasiadają architekt, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej dr inż. Anna Dybczyńska-Bułyszko historyk architektury i varsavianista Jarosław Zieliński, historyk sztuki Aleksandra Stępień oraz historyk, kurator prowadzący projekt Architektura Polski niepodległej Krzysztof Mordyński. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 grudnia.

PAP/ran