Chcą budować parkingi i ścieżki rowerowe. 165 mln euro na inwestycje w Warszawie i okolicach

TVN24Ma powstać więcej parkingów Park and Ride

Ponad 165 mln euro Warszawa i sąsiednie gminy planują wydać na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Na obszarze metropolitalnym ma powstać m.in. kilkadziesiąt parkingów przesiadkowych Parkuj i Jedź i ponad 200 km dróg rowerowych.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie zaprezentowano projekt "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+". Strategia ma umożliwić współpracę 40 gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego, dotyczącą wspólnych inwestycji.

Paulina Nowicka z warszawskiego urzędu miasta oceniła, że największą korzyścią ZIT jest wypracowanie platformy współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, co jest ważne np. przy wytyczaniu tras rowerowych przebiegających przez kilka gmin oraz w tworzeniu wspólnej strategii promocji.

Na co chcą wydawać?

Unijne środki, jakie zostaną przekazane na realizację zadań wpisanych do strategii ZIT warszawskiego obszaru metropolitalnego, będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (141,1 mln euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (23,7 mln euro). Samorządy zadeklarowały uzupełnienie tych sum środkami z własnych budżetów. Wkład własny gmin wyniesie łącznie przynajmniej 35 mln euro.

Najwięcej pieniędzy z ZIT samorządy zamierzają zainwestować m.in. w rozbudowę infrastruktury rowerowej (50,5 mln euro) oraz systemu parkingów przesiadkowych P+R (33,1 mln euro). Swój udział w projekcie tworzenia sieci tras rowerowych na terenie obszaru metropolitalnego zadeklarowało wszystkie 40 leżących na jego terenie gmin, a w projekcie budowy parkingów przesiadkowych - większość z nich (poza Czosnowem, Lesznem, Izabelinem, Ożarowem Mazowieckim, Jaktorowem, Nadarzynem, Raszynem, Konstancinem-Jeziorną, Józefowem, Karczewem, Wiązowną i Nieporętem).

Pozostałe środki w ramach ZIT samorządy chcą przeznaczyć na wsparcie młodych przedsiębiorstw, promocję gospodarczą metropolii oraz na rozwój elektronicznych usług publicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych, kulturalnych oraz służby zdrowia.

W ramach ZIT powstać ma m.in. oparty na systemach teleinformatycznych system wsparcia usług opiekuńczych. Korzystające z takich usług osoby mają zostać wyposażone w urządzenia umożliwiające kontakt z centrum zarządzania, w tym w przyciski SOS, telefony komórkowe i czytniki parametrów życiowych. Chęć stworzenia u siebie systemu e-opieki zadeklarowały: Halinów, Jabłonna, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Nieporęt, Piastów, Warszawa, Wieliszew i Zielonka.

Inny projekt to tzw. e-biblioteka. Dzięki jej stworzeniu biblioteki mają zyskać m.in. możliwość wspólnego zarządzania zasobem bibliotecznym i katalogiem oraz sprawnego wypożyczania międzybibliotecznego.

Warszawa i 10 powiatów

W skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT wchodzi Warszawa oraz gminy 10 powiatów: legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego i żyrardowskiego. W obszarze tym, choć zajmuje on jedynie 8,3 proc. powierzchni województwa mazowieckiego, mieszka ponad połowa (50,5 proc.) mieszkańców regionu.

Dokument, który określa podstawowe założenia i warunki wprowadzania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, w lipcu 2013 r. zatwierdziła ówczesna minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

PAP/mz

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości