Centralny Basen Artystyczny

Warszawa

E-mail: rezerwacje@basen.art.p

Kultowy obiekt, który ocalał od wojennych zniszczeń Warszawy i był jedyną krytą pływalnia dostępną dla warszawskiej młodzieży szkolnej w okresie tuż po zakończeniu wojny. W ofercie klubu znajdują się koncerty, spektakle, warsztaty tańca.