Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Cenne dokumenty batalionów "Parasol" i "Zośka" trafiły do archiwum

Warszawa

TVN24Przekazanie dokumentów

Cenne dokumenty dotyczące działań batalionów Armii Krajowej "Parasol" i "Zośka" podczas niemieckiej okupacji Polski trafiły we wtorek do Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie.

Dokument z 1 września 1943 r. powołujący do życia batalion "Zośka", podpisany przez Ryszarda Białousa ps. Jerzy oraz dokumenty związane z akcją bojową "Koppe" z 11 lipca 1944 r. udostępniło Archiwum Akt Nowych (AAN) na swojej stronie internetowej.

Wybitny historyk

Cenne dokumenty placówka otrzymała - z jednym wyjątkiem - od, jak go określił dyrektor AAN Tadeusz Krawczak: "wybitnego historyka Podziemnego Państwa Polskiego, który chciał zostać anonimowy". Tym wyjątkiem jest akt powołania batalionu "Zośka". Przekazał go do AAN Zbigniew Ostoja-Rylski ps. Brzoza żołnierz "Parasol". - Przeszłość tworzy przyszłość, jak się nie pamięta o przeszłości to nie ma przyszłości. (...) Jestem dumny, że walczyłem w tym batalionie - powiedział Ostoja-Rylski. W dokumentacji akcji "Koppe" można zobaczyć m.in. oryginalną mapę używaną przez uczestników akcji, zestawienia finansowe wydatków z nią związanych, wykazy podróży żołnierzy "Parasola" na trasie Warszawa - Kraków, notatki, rozkazy, itp. AAN dostało też materiały, opracowane przez pchor. Kazimierza Glazera pseudonim "Sam" z komórki Moto, do celów szkolenia wojskowego i samochodowego.

"Odwaga, dzielność"

- Ogromne wrażenie, które ciągle robi na nas historia batalionów Parasol i Zośka to jest niesłychana odwaga i mądrość. Tych dwóch cech Polska ciągle bardzo potrzebuje. Polska może być krajem silnym i mądrym. To jest bardzo ważna lekcja wartości, którą nam dajecie. Odwaga, dzielność, wierność idei, przywiązanie do ojczyzny to są wielkie słowa, których nośnikiem jesteście właśnie wy - powiedziała wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin, zwracając się do obecnych na sali kombatantów. Oprócz Zbigniewa Ostoi-Rylskiego w uroczystości wzięli też udział Roman Staniewski z batalionu "Miotła" i Jakub Nowakowski z "Zośki". Batalion „Parasol” to batalion Armii Krajowej składający się z harcerzy "Szarych Szeregów", konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego. Do najważniejszych zadań bojowych żołnierzy "Parasola" zalicza się akcję "Kutschera" (1 lutego 1944 r. w Warszawie). Podczas powstania warszawskiego batalion „Parasol” wszedł, obok batalionu "Zośka", w skład zgrupowania Kedywu KG AK – "Radosław". (Kedyw - Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej – pion organizacyjny AK). Batalion AK "Zośka" został utworzony pod koniec sierpnia 1943 r., przyjął nazwę "Zośka" dla upamiętnienia dowódcy warszawskich Grup Szturmowych Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" (poległego w akcji na posterunek graniczny w Sieczychach). Akcja "Koppe" była nieudana akcją AK, przeprowadzoną 11 lipca 1944 r. w Krakowie przeciwko Wilhelmowi Koppemu, wyższemu dowódcy SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie i jednocześnie sekretarzowi stanu w niemieckim "rządzie" Generalnego Gubernatorstwa i zastępcy Hansa Franka.

PAP/ran/pm