Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

"Był dla nas kimś niezwykłym"

Warszawa

"Był dla nas kimś niezwykłym"TVN24
wideo 2/4

Przed siedzibą Związku Powstańców Warszawskich przy ulicy Długiej 22 odsłonięta została we wtorek tablica upamiętniająca powstańca i honorowego obywatela Warszawy generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Wspominali go powstańcy, bliscy i władze miasta.

W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyli między innymi prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich, przyjaciele generała i mieszkańcy.

"Wszyscy bardzo go lubiliśmy"

Jako pierwsza, jeszcze przed odsłonięciem tablicy, głos zabrała powstanka Halina Jędrzejewska, pseudonim "Sławka", która we wzruszających słowach wspominała generała Ścibora-Ryskiego. - Chciałabym, żebyście wszyscy zapamiętali go takim, jakim był przez całe swoje życie, a nie tylko ten ostatni okres, kiedy był przewodniczącym naszego związku. Był dla nas kimś niezwykłym. Kimś, komu wierzyliśmy bardzo, komu ufaliśmy, no i kogo bardzo wszyscy lubiliśmy - mówiła. Jan Kasprzyk przypomniał, że żegnaliśmy generała przed dwoma miesiącami, na początku sierpnia, w kolejną rocznicę rozpoczęcia walk powstańczych o wolną i suwerenną Warszawę. - Dziś, w rocznicę zakończenia tych walk odsłaniamy tablicę jemu poświęconą. W miejscu niezwykłym, gdzie służył jako prezes Związku Powstańców Warszawskich i nieopodal pomnika, gdzie mieliśmy zaszczyt i honor wsłuchiwać się w słowa pana generała, kierowane szczególnie do młodego pokolenia - powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Hanna Gronkiewicz-Waltz w swoim przemówieniu wspominała moment, w którym poznała generała Ścibora-Rylskiego. - To był 2006 rok. Generał zaprosił mnie do Związku Powstańców i zrobił ogromną niespodziankę, bo czekało tam na mnie dwóch kolegów mojego ojca z czasów okupacji, których on odnalazł, o czym mi wcale nie powiedział - opowiadała prezydent Warszawy.

- Dziś jest 2 października, czas kapitulacji Powstania. Na pewno ci wszyscy, którzy to przeżyli, wiedzą, jaki to był tragiczny moment. Nam pozostało o tym pamiętać i to przypominać - dodała Gronkiewicz-Waltz.

Przypomniała też zasługi generała. - Zbigniew Ścibor-Rylski kierował Związkiem Powstańców Warszawskich przez 24 lata. Było to dowodem wielkiego zaufania i szacunku ze strony środowiska powstańców warszawskich. Jego wielką zasługą było upowszechnianie i utrwalanie historii o 63 dniach powstańczej Warszawy, a także budowanie świadomości historycznej kolejnych pokoleń Polaków - przypomniała prezydent.

Wyraziła też nadzieję, że odsłaniana tablica przysłuży się zachowaniu pamięci o generale.

Powstaniec, generał, bohater

Zbigniew Ścibor-Rylski urodził się 10 marca 1917 roku w Browkach w obwodzie żytomierskim (obecnie Ukraina) w rodzinie szlacheckiej herbu Ostoja. Był żołnierzem Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga, Armii Krajowej. Po wybuchu Powstania Warszawskiego walczył w Zgrupowaniu "Radosław" w batalionie "Czata 49".

Przeszedł cały szlak bojowy i brał udział w walkach na Woli, w Śródmieściu i na Mokotowie. Był współzałożycielem Związku Powstańców Warszawskich. Był członkiem Komitetu Budowy Pomnika Państwa Podziemnego Armii Krajowej, członkiem Rady Kombatanckiej przy Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Rady Kombatanckiej przy Prezydencie RP.

Należał do grupy inicjatywnej utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, a później wchodził w skład Rady Honorowej Budowy Muzeum. Był stałym uczestnikiem obchodów wybuchu powstania w stolicy w 1944 roku. Brał udział w pracy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 7 maja 2005 roku został mianowany do stopnia generała brygady w stanie spoczynku. Od 2006 roku był członkiem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Od 2008 roku Honorowy Obywatel m.st. Warszawy. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Wojennym Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą "Polonia Restituta", Warszawskim Krzyżem Powstańczym i wieloma innymi.

Zmarły 3 sierpnia 2018 roku w wieku 101 lat generał został pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego oraz Związek Powstańców Warszawskich podpisały porozumienie dotyczące budowy w stolicy pomnika generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Odsłonięcie pomnika planowane jest na 1 sierpnia 2019 roku - w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

WE WTOREK "CZARNO NA BIAŁYM" W TVN24 POŚWIĘCONE BĘDZIE POWSTANIU WARSZAWSKIEMU. POCZĄTEK PROGRAMU O GODZINIE 20.30.

Zobacz też wzruszające przemówienie generała Ścibora-Rylskiego:

kw/PAP/pm