Budynek Akademii Sztuk Pięknych zabytkiem

Warszawa

Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ
Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ
Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ
Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ
Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ
Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ
Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ
Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ
Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ
Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ
Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ
Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ
Budynek Akademii Sztuk Pięknych | MWKZ

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru budynek Akademii Sztuk Pięknych, pierwotnie internat dla niezamożnych słuchaczek Seminarium Nauczycielskiego w Warszawie.

Chodzi o budynek położony przy Myśliwieckiej 8. Jak przypomina Agnieszka Żukowska, rzecznik prasowy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków historia budynku sięga 1921 roku, kiedy z inicjatywy architektów Zdzisława Mączeńskiego i Tadeusza Zielińskiego seniora powstała koncepcja profesorskiej kolonii mieszkaniowej.

W tym celu została powołana Spółdzielnia Mieszkaniowa Profesorów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, która już w tym samym roku uzyskała od państwa teren na skarpie.

Miasto-ogród

- Prace rozpoczęto jeszcze w 1922 roku. Powstało wówczas niewielkie założenie urbanistyczne, odwołujące się w zminiaturyzowanej skali do miasta-ogrodu z początku XX w., w pełni wykorzystujące i adaptujące zbocze skarpy – informuje rzeczniczka.

Jak dodaje rzeczniczka, działkę poza terenem kolonii, ale w jej sąsiedztwie kupiła ordynatowa Helena Bispingowa, która zdecydowała, że powstanie tam zespół budynków dla niezamożnych słuchaczek Seminarium Nauczycielskiego, mieszczący internat, kaplicę i mieszkania wychowawców.

- Z uwagi na problemy ze spłatą kredytów, zakład internatu został zlicytowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i przekazany Związkowi Osadników Wojskowych na Kresach Wschodnich – opisuje rzeczniczka.

Do 1939 roku ZOW prowadził w budynkach zespołu bursę dla uczącej się młodzieży osadniczej. Z kolei skrzydło zachodnie i budynek sali gimnastycznej wydzierżawił Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa.

- Opłaty z tej dzierżawy ZOW przeznaczał na spłatę kredytów. Miejska Szkoła Nauk Zdobnych i Malarstwa im. Gersona była artystyczną szkołą zawodową utworzoną w 1920 r., kształcącą artystów w zakresie malarstwa, rzeźby dekoracyjnej, grafiki i rzemiosła artystycznego - przypomina rzeczniczka.

W 1945 roku szkoła przekształcona została w Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych im. Cypriana Norwida. Pięć lat później nastąpiły dalsze zmiany administracyjne, w wyniku których WSSP włączona została do Akademii Sztuk.

Obecnie budynek podzielony jest między wydziały Architektury Wnętrz (skrzydłowe wschodnie) i Wydział Wzornictwa Przemysłowego oraz Wydział Mody (skrzydło zachodnie).

- W skrzydle środkowym gmachu głównego ulokowane zostały funkcje wspólne dla wszystkich wydziałów – tłumaczy rzeczniczka.

Zachowany oryginały układ i wystrój

- Nieruchomość posiada indywidualny wyraz architektoniczny wynikający z połączenia architektury modernistycznej z elementami historyzującymi: oryginalnej bryły, charakterystycznego planu, tradycyjnych motywów zdobniczych oraz powiązania z elementami zagospodarowania terenu (dziedziniec, ogród, ogrodzenie) – tłumaczy decyzję rzecznika Żukowska.

Jak dalej zaznacza, budynek zachował w dużym stopniu oryginalny układ i wystrój, co nadaje mu walor oryginalności i autentyzmu.

- Budynek stanowi również cenny dokument rozwoju stołecznego budownictwa z okresu dwudziestolecia międzywojennego, łącząc w sobie cechy modernistyczne oraz tradycyjne, tym samym posiada walor naukowy jako przedmiot badań historii, architektury i sztuki – argumentuje.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj też o obwodnicy, która zagraża kościołowi w Wesołej. Trafi on do rejestru zabytków:

"Inwestycja stwarza zagrożenie dla istnienia kościoła"Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
wideo 2/4

kz/gp