"Budujmy świat, o jakim marzyli powstańcy"

Warszawa

Muzeum Powstania WarszawskiegoSpot finałowy "Sztafety Pokoleń"

Wolność, miłość do ojczyzny, wierność, męstwo, honor, prawość, przyjaźń, sumienność, pomoc słabszym, tolerancja – o takie wartości walczyli powstańcy 71 lat temu. Kończy się właśnie kampania „Sztafeta Pokoleń”, której celem było przekazanie tych wartości współczesnym Polakom. Muzeum Powstania Warszawskiego na finał akcji przygotowało specjalny spot.