Budowniczowie Narodowego pozwali Skarb Państwa

Warszawa

Dawid Krysztofiński /tvnwarszawa.plAkta trafiły do sądu

500 segregatorów z dokumentami trafiło do stołecznego Sądu Okręgowego Warszawa - Praga we wtorek. Budowniczowie twierdzą, że Narodowemu Centrum Sportu nie przysługują kary umowne za zwłokę w budowie narodowej areny i chcą, aby potwierdził to wymiar sprawiedliwości.

Wspólny pozew złożyły: Hydrobudowa Polska S.A., PBG S.A., Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH oraz Alpine Construction Polska Sp. z o.o. To odpowiedź na ubiegłotygodniowe zapowiedzi minister sportu Joanny Muchy, która zwróciła się do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z wnioskiem o przygotowanie pozwów o odszkodowanie przeciwko generalnemu wykonawcy stadionu.

Jak wyjaśniło ministerstwo, podjęcie decyzji o przygotowaniu pozwów o odszkodowanie spowodowane jest brakiem realizacji przez konsorcjum kilku postanowień umowy z dnia 4 maja 2009 roku, na podstawie której obiekt został wybudowany.

Chodzi m.in. o znaczne przekroczenie terminu zakończenia inwestycji oraz o niezastosowanie się do wezwania zapłaty kar umownych, a także o nieprzekazanie prawidłowej dokumentacji powykonawczej i zaleganie z płatnościami na rzecz podwykonawców za prace, za które otrzymało wynagrodzenie od inwestora.

Konsorcjum chce oddalenia roszczeń NCS

Już ponad rok temu Narodowe Centrum Sportu zwracało uwagę na niską jakość pracy konsorcjum. To spowodowało, że w czerwcu 2011 roku zawarto ugodę, której częścią był program naprawczy. wg NCS-u nie był on jednak skutecznie realizowany.

W związku z tym, 1 czerwca 2012 roku Narodowe Centrum Sportu wezwało do zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy z winy konsorcjum, w wysokości 25 procent całości wynagrodzenia netto, tzn. 308 832 531,30 zł. Sąd pierwszej instancji ten wniosek odrzucił, ale NCS odwołał sie od tej decyzji. Teraz konsorcjum budowniczych stadionu złożyło pozew: firmy chcą aby sąd ostatecznie oddalił roszczenia NCS-u.

PAP, ec