Brakuje chętnych na ławników

Warszawa

TVN24Ławnicy poszukiwani

Zbyt mało osób zgłasza się na stanowisko ławników w warszawskich sądach - alarmuje biuro Rady Warszawy, które przyjmuje wnioski. Urzędnicy przypominają, że poza prestiżem praca w sądzie pozwala także zarobić.

Zbyt mało osób zgłasza się na stanowisko ławników w warszawskich sądach - alarmuje biuro Rady Warszawy, które przyjmuje wnioski. Urzędnicy przypominają, że poza prestiżem praca w sądzie pozwala także zarobić.Biuro Rady Warszawy przyjmuje zgłoszenia na ławników na lata 2016-19 do sądów okręgowych i rejonowych. - Podczas poprzednich rekrutacji były przypadki, że do niektórych sądów było wiele więcej chętnych niż miejsc. W tym roku sytuacja wygląda inaczej - mówi Sławomir Paszkiet, rzecznik Rady Warszawy.

Trzeba spełnić wymogi

Urzędnicy mają problem, bo potrzebnych jest 627 ławników, a na razie zgłosiło się tylko niespełna 130 osób. - To, że się zgłosili, nie oznacza od razu przyjęcia. Każda osoba musi spełnić określone wymogi - zaznacza Paszkiet.Chodzi m.in. o oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także potwierdzenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Idzie do sądu z Google. Chce 500 tys. zł za "prawo do zapomnienia"

Kandydaci mogą zgłaszać się sami, ale mogą ich zgłaszać również organizacje. "Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru" – informują miejscy urzędnicy.CZYTAJ WIĘCEJ O WYMOGACH

Prestiż i rekompensata

Co musi robić ławnik? Jego głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego. Ławnik nie może przewodniczyć na rozprawie i naradzie ani też wykonywać czynności sędziego poza rozprawą, chyba że ustawy stanowią inaczej.

Zaufał komornikowi i sądowi. Stracił pół miliona złotych

Przed przystąpieniem do pełnienia swoich obowiązków ławnik zapoznaje się z przepisami o ochronie informacji niejawnych i składa oświadczenie o ich znajomości. CZYTAJ WIĘCEJ O OBOWIĄZKACH.

Jak zaznacza Paszkiet, praca ławnika to odpowiedzialność i prestiż, ale nie tylko. - Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to wysokość rekompensaty za jeden dzień pełnienia obowiązków to ok. 70 zł - wyjaśnia Paszkiet.

12 dni w ciągu roku

I dodaje, że według przepisów ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do 12 dni w ciągu roku. Ta liczba może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem tego ławnika (dotyczy postępowań karnych).

Zgłoszenia na ławników są przyjmowane do 30 czerwca 2015 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. Nr 2009, 2001 i 2022.

Ostatecznie o przyjęciu danych osób na stanowiska ławników decyduje w październiku Rada Warszawy.

ran/b