Bez mostu Łazienkowskiego: korki większe, buspasy pomagają


Serwis targeo.pl porównał natężenie ruchu na Trasie Siekierkowskiej, Wisłostradzie i w Alejach Jerozolimskich przed i po zamknięciu mostu Łazienkowskiego. Wynika z niej, że wprowadzenie buspasów na moście Poniatowskiego i Wale Miedzeszyńskim pomogło kierowcom w innych miejscach.

Analiza objęła Trasę Siekierkowską od Wołoskiej do Rembertowa, Wisłostradę od Trasy Siekierkowskiej do mostu Grota-Roweckiego oraz Aleje Jerozolimski od Dworca Zachodniego do ronda Wiatraczna.

Trasa Siekierkowska

Według autorów raportu, przed zamknięciem mostu opóźnienia na całej Trasie Siekierkowskiej sięgały około 30 minut (w popołudniowym szczycie). Po zamknięciu wydłużyły się do 40 minut.

Najgorsza sytuacja przed zamknięciem mostu miała miejsce pomiędzy godziną 16 a 19, w kierunku Pragi, na dojeździe do trasy, między Puławską a Wilanowską. W tych godzinach kierowcy poruszali się maksymalnie 5 km na godzinę. Po zamknięciu mostu to miejsce nadal generuje największe problemy.

W porannym szczycie opóźnienia na trasie z Rembertowa sięgają do 30 minut, co jest niewielkim pogorszeniem w stosunku do sytuacji sprzed zamknięcia Łazienkowskiego.

Najgorsza sytuacja przed i po zamknięciu mostu była na zjeździe z mostu (odcinek Czerniakowska - Sobieskiego). Tam kierowcy w godzinach 7 - 9 poruszali się z maksymalną prędkością 12 km na godzinę.

Buspasy pomagały?

Według analizy, wprowadzenie buspasów w innych częściach miasta nie pogorszyło sytuacji na Trasie Siekierkowskiej, a nawet - w kierunku Rembertowa - nieznacznie ją poprawiło. Po likwidacji buspasa na moście Poniatowskiego, sytuacja na trasie Siekierkowskiej znacznie się pogorszyła. Opóźnienia w kierunku Rembertowa sięgają teraz nawet do 50 minut. W przeciwnym kierunku, w szycie porannym, dochodzi do "ekstremalnych korków", a opóźnienia dochodzą do godziny.

Najgorzej jest na odcinku od ul. Czerniakowskiej do Nowoursynowskiej. Prawie przez cały dzień, od 7 do 19 prędkość z jaką poruszają się kierowcy, to 9 km/h. Odstać swoje muszą także kierowcy w rejonie Ostrobramskiej. Prędkość z jaką się tam poruszają to maksymalnie 5 km/h.

Aleje Jerozolimskie

Zamknięcie mostu zdecydowanie pogorszyło sytuację w Al. Jerozolimskich i w al. Waszyngtona na odcinku od Dworca Zachodniego do ronda Wiatraczna. W popołudniowym szczycie opóźnienia wydłużyły się do bez mała godziny. Najwolniej kierowcy poruszali się na odcinku od Dworca Zachodniego do ronda de Gaulle'a - do 5 km/h.

Według analiz, w przeciwnym kierunku (od ronda Wiatraczna) sytuacja przez cały dzień wyraźnie pogorszyła się na całej trasie.

Powstanie buspasów spowodowało, że Aleje w stronę Pragi stanęły. Opóźnienia sięgały ponad 1,5 godziny. Na ruch w przeciwnym kierunku nie miały znacznego wpływu.

Po likwidacji buspasa sytuacja na jezdni w stronę Pragi zdecydowanie się polepszyła, natomiast w przeciwnym - pogorszyła. Korki tworzą się między innym w dojeździe do mostu od strony ronda Wiatraczna. Opóźnienia sięgają 40 minut.

Wisłostrada

Według raportu, przed zamknięciem mostu najtrudniejsza sytuacja dla kierowców miała miejsce między 8 a 9 na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Poniatowskiego (w kierunku północnym). Tam kierowcy poruszali się z prędkością maksymalną 9 km/h.

W tych samych godzinach, w przeciwnym kierunku, największe korki miały miejsce między mostem Gdańskim a mostem Śląsko-Dąbrowskim. Prędkość maksymalna wynosiła do 5 km/h.

Zamknięcie mostu znacznie pogorszyło sytuację na Wisłostradzie w godzinach popołudniowych. Opóźnienia na całej trasie sięgały do 20 minut. Najgorsza sytuacja miała miejsce na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do mostu Poniatowskiego. Według raportu maksymalna prędkość z jaką poruszali się kierowcy wynosiła do 5 km/h.

W przeciwnym kierunku, w popołudniowym szycie, najwolniej kierowcy poruszali się od mostu Łazienkowskiego do Trasy Siekierkowskiej - prędkość do 5 km/h.

Po zamknięciu mostu opóźnienia na całej trasie, w tym kierunku, dochodziły do 30 minut.

Pojawienie się buspasów znacznie polepszyło sytuację na Wisłostradzie w kierunku mostu Grota. Kierowcy bezproblemowo włączali się do ruchu na most Poniatowskiego. W przeciwnym kierunku większych zmian nie zaobserwowano.

Po likwidacji buspasa, znacznie pogorszył się wjazd na most Poniatowskiego. Kierowcy tracą nawet do 30 minut, a ruch odbywa się do 5 km/h. W przeciwnym kierunku na razie nic się nie zmieniło, chociaż raport zastrzega, że sytuacja może się pogorszyć, gdy ruch między mostami się wyrówna.

Po zamknięciu mostu Łazienkowskiego kierowcy stoją w korkach:

Poranne korki na Wale Miedzeszyńskim
Poranne korki na Wale MiedzeszyńskimTVN24

su/r

Źródło zdjęcia głównego: targeo.pl

Pozostałe wiadomości