Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE DROGOWYM

Szóstego grudnia wchodzą w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

"Będą kroki prawne wobec naruszających moje dobre imię"

Warszawa

TVN24Hanna Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała we wtorek, że podejmie "stosowne kroki prawne" wobec osób, które w sposób bezprawny naruszyły lub będą naruszać jej dobre imię podważając autorytet pełnionego przez nią urzędu.

Gronkiewicz-Waltz w oświadczeniu podkreśliła, że w ostatnich dniach "w przestrzeni medialnej" pojawiły się wypowiedzi przypisujące jej popełnienie przestępstwa oraz prognozujące jej ewentualną odpowiedzialność karną.

Hanna Gronkiewicz-Waltz oświadczyła:

1. Funkcję prezydenta m.st. Warszawy pełnię od 2006 roku. Moja praca została doceniona przez wyborców, którzy wybierali mnie na trzy kolejne kadencje. Sprzeciwili się także w referendum w sprawie odwołania mnie ze sprawowanej przeze mnie funkcji, co było celem moich przeciwników politycznych.

2. W związku ze sprawowaną przez mnie funkcją nie zostały mi przedstawione żadne zarzuty karne. Nie dopuściłam się także żadnych czynów, które mogłyby uzasadniać ewentualnie postawienie takich zarzutów.

3. Przed kilkoma dniami Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie wręczenia rzekomej korzyści majątkowej z zawiadomienia Pana Jana Śpiewaka. W sprawie tej wydałam komunikat wskazując na absurdalność tych zarzutów i wykazując, że jedyną ich podstawą był wpis internetowy Pana Roberta Prystroma, osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym za zniesławienia dotyczące osób związanych z tym zawiadomieniem.

4. Pomimo bezpodstawności zarzutów, w przestrzeni medialnej pojawiają się wypowiedzi różnych osób, w tym polityków, z których wynika, że zostały mi rzekomo postawione zarzuty karne, co nie jest prawdą.

5. Dzieje się to wszystko w szczególnym momencie tj. medialnych i politycznych ataków na samorząd warszawski, próbie wprowadzenia zmian w ustroju m.st. Warszawy oraz usprawiedliwieniu powołania komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

6. Powyższych działań nie mogę ocenić inaczej, niż jako próbę zdyskredytowania mojej osoby poprzez przekonanie opinii publicznej, że moje działania były niezgodne z prawem.

7. Publiczne zarzucanie mi dopuszczenia się czynów karalnych nosi wszelkie cechy bezprawnego naruszenia moich dóbr osobistych i stanowi naruszenie prawa prasowego w postaci art. 13, który zabrania przypisywania odpowiedzialności karnej komukolwiek, kto nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

8. Oświadczam, że wobec osób, które w sposób bezprawny naruszyły, bądź będą naruszać moje dobre imię, podważając równocześnie autorytet sprawowanego przez mnie urzędu, podejmę stosowne kroki prawne.

Sejm powołał komisję weryfikacyjną w sprawie reprywatyzacji:

Ustawa została przyjęta
TVN24

PAP/kz/r