Przygotuj się na:

WEEKENDOWE UTRUDNIENIA

Nachodzący weekend będzie pracowity dla drogowców i wodociągowców. Ci pierwsi dokończą naprawę nawierzchni buspasa w alei Stanów Zjednoczonych, drudzy będą działać na Płockiej. Zmiany w organizacji ruchu spowoduje też białołęcki Bieg Wolności i Warszawskie Spotkanie Wigilijne na Pradze Północ.

Bałagan z okręgami wyborczymi. Rada Warszawy złoży skargę

Warszawa

Mateusz GołąbPKW podważyła zmianę na Ochocie

Rada Warszawy zdecydowała w czwartek, że złoży w sądzie administracyjnym skargę na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej kwestionujące decyzje rady w sprawie podziału dzielnic Ochota i Praga Południe na okręgi wyborcze.

Podziału miasta na okręgi wyborcze Rada Warszawy dokonała pod koniec marca. Zastępca dyrektora stołecznego Biura Prawnego Katarzyna Majchrzak powiedziała na czwartkowej sesji rady miasta, że Państwowa Komisja Wyborcza uchyliła postanowienia komisarza wyborczego w Warszawie w sprawach dotyczących podziału na okręgi wyborcze Pragi Południe i Ochoty.

- W konsekwencji PKW zakwestionowała podział dokonany przez Radę Warszawy, wobec powyższego niezbędne jest wniesienie skargi do sądu administracyjnego na uchwały PKW - powiedziała Majchrzak.

Radni PiS dopytywali o uzasadnienie wniesienia skargi na decyzje PKW. Majchrzak odpowiedziała, że PKW "zastosowało niewłaściwy przepis w podstawie prawnej". W uzasadnieniach uchwał rady miasta o wniesieniu skargi na stanowisko PKW zapewniono, że "wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu uchwały PKW" dokonany podział dzielnic na okręgi jest prawidłowy.

Nowe wytyczne PKW

Rady gmin były zobowiązane dokonać do 1 kwietnia podziału gmin na okręgi wyborcze. W wydanych w lutym przez PKW wytycznych zaznaczono, że "przy dzieleniu gminy na okręgi wyborcze, rady powinny uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy" oraz "liczbę radnych wybieranych do rad w wyborach w 2018 roku, którą to liczbę zgodnie z Kodeksem wyborczym ustala wojewoda".

Wyborcy – w liczbie co najmniej 15 – mogą wnieść skargę na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych do komisarza wyborczego. Od postanowienia komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do PKW, zaś na uchwałę PKW przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

PKW podjęła uchwały dotyczące spraw podziału na okręgi wyborcze Pragi Południe i Ochoty odpowiednio 28 maja i 4 czerwca. W uzasadnieniach uchwał przypomniano, że na decyzje Rady Warszawy ws. podziału na okręgi wyborcze skargi wnieśli wyborcy z obu tych dzielnic. W obu przypadkach komisarz wyborczy w Warszawie nie uwzględnił ich skarg. Również w obu wypadkach do PKW wpłynęło odwołanie od decyzji komisarza.

Zastrzeżenia wobec Ochoty

Skarżący decyzję Rady Warszawy dotyczącą Ochoty zarzucali, że podział dzielnicy został dokonany "na podstawie niewiarygodnych liczb mieszkańców". PKW stwierdziła, że nie ma przesłanek do kwestionowania liczb mieszkańców, które były podstawą ustalenia liczb mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych, dlatego nie uwzględniła odwołania od decyzji komisarza wyborczego.

Zarazem PKW przeanalizowała, w trybie nadzoru, całościowy podział Ochoty na okręgi wyborcze i stwierdziła, że Rada Warszawy "bez takiej konieczności, zmieniła całkowicie dotychczasowy podział na okręgi wyborcze, tj. dokonała zmian w większym zakresie, niż było to konieczne".

PKW zaznaczyła, że dotychczas Ochota była podzielona na trzy okręgi wyborcze (w jednym wybierano 7 radnych, w drugim i trzecim po 8). PKW podkreśliła, że zmiana podziału na okręgi jest konieczna dlatego, że z powodu zmiany liczb mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych norma przedstawicielstwa dla drugiego okręgu wyborczego jest za duża dla utworzenie okręgu ośmiomandatowego. Jednak według PKW w tej sytuacji trzeba było skorygować jedynie granicę tego okręgu, a nie dokonywać nowego podziału dzielnicy - na cztery okręgi (trzy sześciomandatowe i jeden pięciomandatowy). Taka zmiana była - według PKW - nieuzasadniona i dokonując jej Rada Warszawy naruszyła zapisaną w Kodeksie wyborczym zasadę stałości okręgów wyborczych.

PKW stwierdziła, że podział Ochoty na okręgi wyborcze do rady dzielnicy narusza przepisy Kodeksu wyborczego i postanowiła przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia warszawskiemu komisarzowi wyborczemu oraz zobowiązać go wydania postanowienia, że podział na okręgi wyborcze jest niezgodny z prawem i do wezwania Rady Warszawy do wykonania zadania w sposób zgodny z prawem.

Zbyt duży zakres zmian na Pradze Południe

Podobnie sprawa wyglądała w przypadku Pragi Południe. PKW - po analizie w trybie nadzoru - stwierdziła, że Rada Warszawy, "bez takiej konieczności, zmieniła całkowicie dotychczasowy podział tej dzielnicy na okręgi wyborcze, tj. dokonała zmian w większym zakresie, niż było to konieczne". PKW - jak napisano w uzasadnieniu jej uchwały - wskazała m.in., że zmiana całego podziału Pragi Południe "polegająca na utworzeniu pięciu okręgów wyborczych, w których wybieranych będzie po pięciu radnych, była nieuzasadniona oraz, iż tego rodzaju działanie, w przypadku gdy nie ma takiej konieczności", stanowi naruszenie zapisanej w Kodeksie wyborczym zasady stałości okręgów wyborczych.

Czytaj także o krytycznym stanowisku PKW w sprawie agitacji wyborczej prowadzonej przez kandydatów na prezydenta Warszawy przed formalnym początkiem kampanii:

Szef PKW i kampani w WarszawieTVN24
wideo 2/4

PAP/b