Aurelia Michałowska nowym kuratorem oświaty

Warszawa

Kuratorium Oświaty w WarszawieAurelia Michałowska nowym kuratorem oświaty

Aurelia Michałowska została powołana przez minister edukacji Annę Zalewską na stanowisko kuratora oświaty w woj. mazowieckim. Zastąpiła dotychczasową kurator Dorotę Sokołowską - poinformowało w poniedziałek Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Nowa kurator została wyłoniona w drodze konkursu. Przed objęciem tego stanowiska, Aurelia Michałowska przez 8 lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu.

Dyplomowany nauczyciel

Jest nauczycielem dyplomowanym z 30 letnim stażem pracy, posiada II stopień specjalizacji zawodowej. W latach 2007-2009 była zastępcą dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Radomia. Wcześniej związana z Kuratorium Oświaty w Warszawie jako wizytator radomskiej delegatury.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – magister edukacji początkowej. Odbyła również studia podyplomowe z zakresu kształcenia zintegrowanego oraz zarządzania oświatą i marketingu a także liczne kursy i szkolenia, m.in. z nadzoru pedagogicznego, technologii informacyjnych i edukacji medialnej w praktyce szkolnej.

PAP/ło/