Asfalt zamiast betonowych płyt. Przetarg na budowę ulicy Gandhi

Warszawa

GoogleBędzie remont ulicy Gandhi

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ogłosił przetarg na budowę ulicy Gandhi na odcinku od Pileckiego do skrzyżowania z Alternatywy i Pustułeczki. Przy ocenie ofert znaczące będą dwa kryteria - cena i okres gwarancji.

Oprócz prac drogowych, w ramach zlecenia wykonawca będzie musiał przebudować sieć wodociągową, elektroenergetyczną i ciepłowniczą. Na całej długości budowanego odcinka powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Z kolei na skrzyżowaniu z ulicą Polskie Drogi powstanie rondo.

Przy ocenie zgłoszeń, ZMID będzie brał pod uwagę cenę, która stanowić będzie 60 procent punktów. Pozostałą ilość - 40 procent - będzie można zdobyć za okres gwarancji. Otwarcie ofert nastąpi 27 marca, a na realizację zadania wykonawca będzie miał 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ulica Gandhi obecnie ma nawierzchnię z płyt betonowych i kończy się ślepo przed ulicą Płaskowickiej. W przyszłości w rejonie skrzyżowania Gandhi i Pileckiego powstanie Szpital Południowy. To oznacza konieczność poprawy infrastruktury drogowej w tym miejscu.

Zobacz też pierwsze prace przygotowawcze do budowy Czerniakowskiej bis:

md/gp

Wycinka drzew pod budowę "Czerniakowskiej bis"
Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl