Muhammad Yunus w Warszawie

Najnowsze


Muhammad Yunus, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, twórca mikrokredytu i przedsiębiorstwa społecznego, po raz pierwszy w Polsce! Kim jest M. Yunus? Co robi? Do czego chce nas przekonać, zainspirować?

Gospodarka wolnorynkowa w dzisiejszym kształcie, wg Muhammada Yunusa, zawiodła, bo oparta jest na założeniu, że im więcej masz, tym więcej otrzymujesz. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla proponuje więc zmianę i przyjęcie przez Zachód modelu ekonomicznego rozwoju, który narodził się na Dalekim Wschodzie, w... Bangladeszu w 1973 roku, w wiosce Jobra, sąsiadującej z uniwersytetem, na którym prof. Yunus wykładał klasyczne teorie ekonomiczne.

Zapraszamy na spotkanie otwarte z M. Yunusem z okazji premiery jego autobiografii "Bankier ubogich":

31. stycznia 2011,

wtorek, godz. 18.00

UW, ul. Dobra 55/56.