Apelują o Muzeum Historii Polski. "Na 100-lecie odzyskania niepodległości"

Warszawa

MHPProjekt Muzeum Historii Polski

Sejmowa komisja kultury przyjęła w środę dezyderat do Rady Ministrów ws. Muzeum Historii Polski. Posłowie komisji apelują do rządu o podjęcie "zdecydowanych kroków" ws. budowy siedziby MHP i jej otwarcia najpóźniej w 100-lecie zwycięstwa nad bolszewikami.

- Po ośmiu latach od utworzenia Muzeum Historii Polski nadal nie wiadomo, gdzie ma mieć ono swoją siedzibę oraz z jakich środków i kiedy miałaby zostać sfinansowana budowa. Komisja Kultury i Środków Przekazu uważa taki stan rzeczy za niedopuszczalny - głosi dezyderat, który powstał z inicjatywy posłów PiS i był opracowany w prezydium komisji.

Muzeum Historii Polski powinno być - zdaniem komisji - "jednym z najważniejszych elementów polityki historycznej prowadzonej przez państwo polskie". - Dlatego też, Komisja zwraca się do polskiego rządu o podjęcie w najbliższym czasie zdecydowanych kroków, które ostatecznie rozstrzygną, w jakim miejscu ta placówka powstanie oraz o przeznaczenie odpowiednich środków na prace projektowe, a następnie na budowę siedziby tej narodowej placówki muzealnej, tak, by możliwe było jej otwarcie na 100-lecie odzyskania niepodległości lub najpóźniej na 100-lecie zwycięstwa nad bolszewikami - napisali posłowie.

Muzeum nie ma stałej siedziby

W dezyderacie posłowie zwrócili również uwagę, że powstające w ostatnich latach placówki muzealne w Polsce i na świecie, takie jak Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Holocaustu czy Muzeum Historii Niemiec potwierdzają, że historia jest atrakcyjna dla zwiedzających. Zdaniem posłów komisji, takie placówki muzealne są potrzebne i w istotny sposób oddziałują na postrzeganie przeszłości przez współczesnych.

Komisja dodała też, że inne polskie projekty muzealne pokazują, że "szybkie działania i znalezienie środków finansowych jest możliwe przy dobrej woli najważniejszych instytucji w Polsce". Komisja wyraziła przy tym przekonanie, że "takie zdecydowane działania potrzebne są także w przypadku Muzeum Historii Polski".

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreśla, że budowa siedziby MHP powinno uwzględniać priorytety finansowe państwa. Pod koniec października br. wiceminister kultury Piotr Żuchowski przekonywał posłów komisji kultury, że obecnie należy rozważyć umieszczenie Muzeum Historii Polski w zabytkowym, istniejącym już gmachu. Według niego, takie rozwiązanie sprawdziło się w przypadku Muzeum Powstania Warszawskiego.

Powołane w 2006 r. Muzeum Historii Polski nie ma stałej siedziby. Konkurs architektoniczny na projekt budynku rozstrzygnięto w 2009 r. Zgodnie z nim gmach muzeum miał stanąć w pobliżu Zamku Ujazdowskiego, nad Trasą Łazienkowską. Koszt inwestycji oszacowano na 350 mln zł. Na rozpoczęcie budowy gmachu muzeum miały pozwolić m.in. pieniądze z UE. Resort kultury zwraca jednak uwagę, że w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-20 budowa zupełnie nowych obiektów w obszarze kultury, takich jak np. muzea, nie będzie możliwa.

O niezwłoczne podjęcie wiążących decyzji dotyczących lokalizacji i finansowania budowy gmachu MHP zaapelowała również Rada Muzeum Historii Polski. Tworzą ją m.in. prof. Wojciech Roszkowski, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Andrzej Friszke, prof. Andrzej Paczkowski. Apelując do ministra kultury w październiku br. o decyzje w sprawie budowy gmachu członkowie Rady zaznaczyli, że "pozostawienie tych spraw bez rozstrzygnięcia osiem lat po utworzeniu muzeum i pięć lat od rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego jest niezrozumiałe dla opinii publicznej". Treść apelu trafiła również do Kancelarii Prezydenta, szefowej rządu i parlamentu.

W październiku otwarte zostało Muzeum Historii Żydów Polskich:

Krótka wycieczka po Muzeum Historii Żydów Polskich
tvnwarszawa.pl

PAP/lata/ran