Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Akademia Sztuki Wojennej powstanie zamiast Akademii Obrony Narodowej?

Warszawa

TVN24MON chce utworzenia Akademii Sztuki Wojennej

Do Rady Ministrów wpłynął projekt ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej. Uczelnia miałaby powstać w miejscu Akademii Obrony Narodowej. Projekt firmuje minister Antoni Macierewicz.

Informacja o tym, że projekt wpłynął do Rady Ministrów, pojawiła się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Projekt Macierewicza

"W projekcie powołuje się Akademię Sztuki Wojennej (na bazie Akademii Obrony Narodowej), uczelnię wojskową odpowiadającą bieżącym i perspektywicznym potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów. Jak podaje MON, podstawowy cel Akademii Sztuki Wojennej sprowadza się do zapewnienia polskiej armii nowoczesnych studiów strategicznych – oferta dydaktyczna i naukowo-badawcza w obszarze nauk społecznych związana jest z bezpieczeństwem i obronnością państwa. "Akademia spełniać będzie istotną rolę w systemie przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich poziomów dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego.

Do zadań Akademii będzie należało również kształcenie osób cywilnych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Akademia będzie także ośrodkiem eksperckim prowadzącym badania (diagnozy, analizy, kwerendy, syntezy) na temat sytuacji geopolitycznej i militarnej w wybranych częściach świata. Podjęte działania przygotują Akademię do realizacji nowych zadań i wyzwań wynikających z potrzeb, wymagań i oczekiwań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniających osiągnięcia polskiej i światowej sztuki wojennej" - czytamy w streszczeniu projektu. Na stronie figuruje informacja, że organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Osobą odpowiedzialną jest szef MON Antoni Macierewicz. Nie ustalono jeszcze planowanego terminu przyjęcia projektu przez Radę Ministrów.

Czytaj też na TVN24

mw/tka