Akademia Sztuk Pięknych ma nowego rektora

Warszawa

TVN24Adam Myjak

Rzeźbiarz prof. Adam Myjak został nowym, rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Funkcję ma pełnić do 2016 r. Na stanowisku zastąpi prof. Ksawerego Piwockiego, który w tym roku kończy swoją drugą kadencję

W wyborach, które odbyły się w poniedziałek, Myjak zdobył 24 z 44 głosów elektorskich. Za kandydaturą jego konkurenta, grafika prof. Macieja Buszewicza, opowiedziało się 20 elektorów. Prof. Myjak już wczeniej pełnił funkcje rektora warszawskiej ASP. W swoim programie przed ostatnimi wyborami zapowiedział, że będzie chciał kontynuować rozpoczęte na ASP inwestycje: budowę budynku dla Wydziału Rzeźby i remont dwóch skrzydeł uczelni, w których mieszczą się wydziały Malarstwa i Grafiki. Poza tym nowy rektor chce wrócić do tradycji organizowania przez ASP znaczących wystaw, zarówno w murach uczelni ASP, jak i na zewnątrz. Zamierza też kontynuować działalność Galerii Salon Akademii. Chce również poszukiwać nowych możliwoci prezentacji dorobku twórczego studentów i absolwentów ASP.

Uzbroi studentów w bogatszą wiedzę

Prof. Myjak w swoim programie deklarował, że chce uzbroić studentów w bogatszą wiedzę zarówno warsztatową, jak i kreacyjną, a także przygotować ich do pracy po skończeniu studiów. Wród priorytetów nowego rektora znalazła się również budowa nowej strony internetowej akademii i otwarcie się ASP na zagraniczną wymianę z innymi europejskimi szkołami. - Mam nadzieję, że nie są ważne tylko obietnice przedstawione w programie, ale doświadczenie i znajomoć uczelni, która jest dla mnie najważniejszym, obok twórczoci rzebiarskiej, elementem mojego życia. Akademia tak jak cały kraj podlegała i podlega transformacji i mam świadomość zmieniających się nowych wyzwań - zapewnił Adam Myjak.

70 wystaw w kraju i zagranicą

Prof. Adam Myjak (ur. w 1947 r.) jest rzeźbiarzem, współautorem m.in. kwadrygi na budynku Teatru Wielkiego-Opery Narodowej i pomnika Homo Homini w Kielcach. Wykłada nie tylko na warszawskiej ASP, ale również w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ma na swoim koncie ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Jego prace wystawiane były m.in. w warszawskiej Zachęcie. Artysta brał udział także w kilkuset wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W 2005 r. za zasługi dla kultury polskiej otrzymał złoty medal Gloria Artis.

PAP