Afera reprywatyzacyjna. Kolejna dymisja w adwokaturze

Warszawa

TVN24Krzysztof Wąsowski zrezygnował z funkcji rzecznika dyscyplinarnego

Kolejna dymisja w stołecznej adwokaturze po ujawnieniu prawdopodobnych nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji. Krzysztof Wąsowski zrezygnował właśnie z funkcji rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

O rezygnacji Krzysztofa Wąsowskiego poinformowała na swojej stronie internetowej Okręgowa Rada Adwokacka, publikując jednocześnie jego oświadczenie. Rezygnacja jest pokłosiem afery reprywatyzacyjnej, która przetacza się przez Warszawę.

Niedawno informowaliśmy o rezygnacji Grzegorza Majewskiego z funkcji dziekana ORA. Majewski to jeden z adwokatów, którzy przejęli działkę na placu Defilad, jego żona pracowała w ratuszu. Jak informowała wówczas ORA, Wąsowski zrezygnował w trosce o dobre imię warszawskiej palestry.

Afera dotknęła adwokaturę

W podobnym tonie uzasadnia swoją decyzję Krzysztof Wąsowski. Można odnieść wrażenie, że jest ona podyktowana krytyką części środowiska wobec doniesień o uwikłaniu niektórych kancelarii w handel roszczeniami.

"Ostatnie wydarzenia związane z tzw. aferą reprywatyzacyjną dotknęły w wymiarze społecznym i medialnym środowisko i władze warszawskiej adwokatury. Nie podejmując się w chwili obecnej, oceny zasadności formułowanych zarzutów nie mogę przejść obojętnie wobec licznych głosów Koleżanek i Kolegów, domagających się poddania weryfikacji wyborczej władz wyłonionych na ostatnim walnym zgromadzeniu naszej Izby" - uzasadnia w swoim oświadczeniu Wąsowski.

Dodał, że zarządził sprawdzenie "pojawiających się w mediach informacji sugerujących nieetyczne zachowanie się warszawskich adwokatów w postępowaniach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich".

Zaangażowany w Komisję Majątkową

"Postępowanie to, traktowane przeze mnie z oczywistych względów priorytetowo, musi jeszcze trwać i wymaga spokojnej weryfikacji pieczołowicie zbieranych dowodów. Wymaga także niedopuszczenia do sytuacji podważenia wiarygodności prowadzących takie postępowanie" - czytamy dalej.

Wąsowski oświadczył, że nie był i nie jest zaangażowany (ani jako beneficjent, ani jako pełnomocnik) w sprawy reprywatyzacji gruntów warszawskich. Był natomiast, przez wiele lat, zaangażowany w działalność Komisji Majątkowej (jako przedstawiciel Kościoła Katolickiego). Tłumaczy jednak, że oba postępowania regulacyjne nie były ze sobą powiązane.

"Mam jednak świadomość, że w przypadku złej woli osób chcących podważać moją wiarygodność jako Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, moja aktywność w postępowaniach regulacyjnych mogłaby być pretekstem do podważania wiarygodności prowadzonego postępowania dyscyplinarnego w zakresie udziału adwokatów w warszawskiej reprywatyzacji" - uzasadnia Krzysztof Wąsowski.

Komentarze po zarządzie POKrzysztof Skórzyński, Fakty TVN
wideo 2/35

skw/b