Absolutorium dla prezydent: PO i SLD za, PiS wylicza błędy

Warszawa

| Eurosportfot. Piotr Bławicki

- Wzrost zatrudnienia w urzędach, drogie inwestycje, słabe wykorzystanie funduszy unijnych - to główne zarzuty opozycji do urzędującej prezydent miasta. – Warszawiacy głosując za reelekcją Hanny Gronkiewicz-Waltz już udzielili jej absolutorium – odpowiadali radni PO. Ostatecznie urzędująca prezydent uzyskała absolutorium.

Głosowanie nad absolutorium odbywa się corocznie. Radni mogą w ten sposób weryfikować działania prezydenta i, jeśli uznają, że np. publiczne pieniądze są źle wydatkowane, nie udzielić dalszego kredytu zaufania. Jednak jak pokazuje historia Warszawy, takie głosownie to jedynie formalność. Nie oznacza to jednak, że na posiedzeniu rady zabrakło emocji.

Zatrudnienie w urzędzie rośnie

- W planach mieliśmy wykorzystać 800 mln zł, udało się wydać z unijnej kasy 411 mln. Koszty budowy mostu północnego wzrosły o 100 mln zł. Zatrudnienie w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosło o 700 etatów – wyliczał Maciej Wąsik, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Rekordowy poziom inwestycji

– Może finansowo plany były zbyt optymistyczne, ale nie byliśmy w stanie przewidzieć kryzysu ekonomicznego. Mimo to w 2010 roku Warszawa osiągnęła rekordowy poziom nakładów na inwestycje, ich wartość to 2,6 mld zł – odpowiadała Gronkiewicz-Waltz.

A radni Platformy Obywatelskiej podkreślali, że mieszkańcy Warszawy już udzielili prezydent absolutorium głosując za jej reelekcją. Samorządowcy przyjęli także sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Warszawy za ubiegły rok.

1,5 mld deficytu

Ze sprawozdania wynika, że deficyt budżetowy Warszawy w 2010 r. wyniósł 1,65 mld zł. Dochody - 10,45 mld, a wydatki 12,1 mld. W planie budżetowym deficyt w ciągu roku uległ zwiększeniu o 458 mln złotych, czyli o ponad 20 proc.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że na budowę Trasy Mostu Północnego wydano ponad 500 mln zł, projekt i budowa II linii metra kosztowały ponad 120 mln zł, na Centrum Nauki "Kopernik" wydano 161 mln złotych. Rozbudowa i modernizacja szpitala św. Rodziny wyniosła ponad 38 mln złotych, rozbudowa szpitala praskiego prawie 34 mln złotych - to najdroższe inwestycje z sektorów komunikacji, nauki i zdrowia w 2010 r.

Najwiecej pieniędzy na transport i komunikację

Stołeczny urząd informuje, że największe środki przeznaczono na transport i komunikację - 3,6 mld zł. Zaznaczono, że ponad połowa tej kwoty jest przeznaczana na finansowanie lokalnej komunikacji. - Wpływy z biletów starczyłyby jedynie na finansowanie 35 proc. kosztów komunikacji - podkreślono.

Na kolejnych miejscach znalazły się: edukacja - 2,5 mld zł; utrzymanie nieruchomości komunalnych - 1,1 mld złotych; ochrona zdrowia i pomoc społeczna - 1 mld; obsługa mieszkańców - 1 mld, "janosikowe" - czyli wpłata do budżetu państwa na rzecz biedniejszych regionów kraju - 1 mld; kultura - 0,6 mld; sport - 0,4 mld; oczyszczanie i ochrona środowiska - 0,4 mld; bezpieczeństwo - 0,3 mld; obsługa długu - 0,2 mld złotych.

Wpływy z CIT wyniosły 535,1 mln zł - to spadek w stosunku do 2009 r. Pierwotnie zakładano, że wyniesie on 790 mln złotych, jednak plan został obniżony o 340 mln. W sprawozdaniu wyjaśniono, że znaczna część CIT pochodzi od firm z sektora usług, a to właśnie te firmy w największym stopniu dotknęło spowolnienie gospodarcze.

Wpływy z PIT za ubiegły rok wyniosły 3,4 mld zł i były niższe o ponad 3 proc. w stosunku do roku 2009 i o 74,7 mln niższe niż zaplanowano w budżecie. Wpływy z PIT jest największym źródłem dochodu miasta.

Prezydent zachęca do płacenia podatków

- Zachęcamy do płacenia podatków w Warszawie dzięki różnym akcjom i rozwiązaniom, jak dodatkowe punkty przy zapisach do żłobków - podkreśliła prezydent Warszawy. Zaznaczyła, że miastu nie wolno sprawdzać, kto gdzie płaci podatek, gdyż są to tzw. dane wrażliwe.

Na budżet stolicy złożyły się także m.in. wpływy z budżetu państwa - 1,7 mld; podatków lokalnych płaconych przez mieszkańców Warszawy - 1,7 mld; z najmu, dzierżawy, sprzedaży, usług - 1,2 mld.

Gronkiewicz-Waltz podkreśliła także, że miasto uzyskało środki z emisji obligacji - prawie 1 mld zł; z Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego uzyskano 0,5 mld, ze środków Unii Europejskiej - 0,4 mld zł.

Ze sprawozdania wynika, że zrealizowano jedynie 73,4 proc. planowanych dochodów ze środków w ramach programów UE. Jak podkreślono, w związku ze zmianami harmonogramów realizacji niektórych zadań, część dochodów została przesunięta na następne lata. Największe dofinansowanie uzyskano m.in. na budowę Trasy Mostu Północnego i budowę Centrum Nauki "Kopernik".

38 radnych za, 13 przeciw

Za przyjęciem sprawozdań głosowało 38 radnych; przeciw było 13; jedna osoba wstrzymała się od głosu. Radni taką samą liczbą głosów udzielili absolutorium prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

mjc,ec//par