98-procentowa bonifikata także na gruntach Skarbu Państwa

Najnowsze

"53 samorządy podjęły już uchwały"TVN24
wideo 2/2

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał zarządzenie podwyższające bonifikatę za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa położonych w Warszawie do 98 procent. Wyrównał tym samym obniżkę do poziomu, który wcześniej przegłosowała Rada Warszawy dla terenów miejskich.

"Wojewoda wydał zarządzenie w sprawie podwyższenia ustawowych stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie m. st. Warszawy. Zarządzenie zostało wydane 20 marca" - poinformował w czwartek Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w komunikacie.

Bonifikata dla osób fizycznych i spółdzielni

20 grudnia ubiegłego roku stołeczni radni podjęli uchwałę, zgodnie z którą "w Warszawie od stycznia 2019 roku będzie 98-procentowa bonifikata dla osób fizycznych (będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych) oraz spółdzielni mieszkaniowych od jednorazowej opłaty przekształceniowej, o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 99-procentową bonifikatę otrzymają natomiast osoby i spółdzielnie, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego gruntów miejskich" - informuje urząd miasta na stronie internetowej.

W lutym Rada Warszawy zdecydowała, że 98-proc. bonifikata obejmuje również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

Urząd miasta przypomniał, że powyższe stawki bonifikaty dotyczyły tylko gruntów należących do m.st. Warszawy. Na gruntach należących do skarbu państwa, zgodnie z rządową ustawą z lipca 2018 roku, mieszkańcy mieli maksymalnie 60-proc. bonifikatę. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski apelował do rządu o przygotowanie jak najszybciej zmiany w ustawie. - Sprzeciwiamy się niesprawiedliwemu traktowaniu mieszkańców, dlatego oczekujemy od rządu dostosowania wysokości bonifikat na gruntach skarbu państwa do decyzji samorządu - mówił Trzaskowski.

Wyższe bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa

Zgodnie z zarządzeniem wojewody, mieszkańcy m. st. Warszawy będą mogli skorzystać z wyższych niż ustawowe bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w stosunku do gruntów, które przed 1 stycznia 2019 roku stanowiły własność Skarbu Państwa.

Sipiera na konferencji prasowej w czwartek powiedział, że oprócz Warszawy, 53 samorządy zdecydowały o podwyższeniu bonifikat.

- Na dzień dzisiejszy 53 samorządy podjęły już uchwałę o podwyższeniu bonifikat - zaznaczył. - Ja dokładnie na podstawie tego, co jest uchwalone, robię krok w kierunku adekwatnym do tego, co jest przyjęte przez dany samorząd - podkreślił.

Wyjaśnił, że jeżeli gmina podnosi wysokość bonifikaty do na przykład 98 proc., wojewoda mazowiecki wobec wszystkich jednostek, które dotyczą Skarbu Państwa podnosi ją również do 98 proc. Sipiera podkreślił przy tym, że jako wojewoda mazowiecki odnosi się tylko i wyłącznie do tego, co dotyczy Skarbu Państwa. - Jest to taka generalna zasada - dodał.

- Na dzień dzisiejszy są już podpisane pierwsze decyzje dotyczące Warszawy, Płocka i powiatu legionowskiego. Wszystkie następne będą bezzwłocznie kierowane do podpisu i podpisywane, tak aby weszły w życie - powiedział Sipiera. Jego zdaniem istotne jest, "aby mieszkańcy mieli świadomość, że to absolutnie jest to samo, co uchwali z woli własnej rada gminy, rada powiatu, z tym co czyni wojewoda".

Wyraził też nadzieję, że "samorządy będą sprawnie działać", "prawo jest jasne" i "wszystkie decyzje czy zarządzenia będą wydawane bezzwłocznie po uchwaleniu, wejściu w życie tych właśnie uchwał, które podwyższają bonifikatę".

Kolejne zarządzenia

Jak informuje komunikat, "wojewoda mazowiecki sukcesywnie będzie wydawał kolejne zarządzenia podwyższające ustawowe bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności obejmujące te gminy woj. mazowieckiego, które uchwaliły na swoim terenie bonifikaty wyższe niż 60 proc".

W sytuacji, gdy na obszarze gminy nie podjęta została uchwała o przyznaniu bonifikaty lub ustalono stawkę procentową niższą niż ustawa dla gruntów Skarbu Państwa, obowiązują ustawowe stawki bonifikaty.

Prezydent o zmianie bonifikatyTVN24
wideo 2/3

PAP/ab/b