60 mln złotych na modernizację Teatru Wielkiego

Warszawa

Mateusz Polkowski / wikipedia CC-BY-SAModernizują Teatr Wielki-Operę Narodową

Ponad 60 mln zł otrzymał Teatr Wielki - Opera Narodowa ze środków Unii Europejskiej i z ministerstwa kultury na prace modernizacyjne, obejmujące m.in. konserwację elewacji gmachu, zakup instrumentów muzycznych i stworzenie nowej strony internetowej.

Dyrektor naczelny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski zwrócił uwagę, że od kilku lat trwa proces naprawiania zaniedbań powstałych od lat 60.

"Jak zużyty instrument"

- Od 1965 roku do niedawna nie zdarzyło się w tym teatrze nic, co podnosiłoby jego standard. Ten niegdyś najpiękniejszy teatr świata stał się po 40 latach, dosyć zużytym instrumentem, wymagającym ogromnych inwestycji. A przecież gdyby nie inwestycje, nie mielibyśmy żadnej szansy zadbania o sens kulturowy tego obiektu, który sam w sobie jest wartością kultury najwyższego rzędu - mówił na wtorkowej konferencji prasowej Dąbrowski.

W 2012 roku Teatr Wielki - Opera Narodowa podpisał umowy na realizację pięciu projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę 60,7 mln zł. Do końca roku 2012 trzy z projektów zostały wykonane i rozliczone finansowo. Dwa kolejne projekty będą realizowane do końca roku 2013.

Wiceminister kultury Monika Smoleń zwróciła uwagę, że w pełni uprawnione jest mówienie o zmianie cywilizacyjnej, która dotyczy dbałości o infrastrukturę w Polsce. - Teatr Wielki-Opera Narodowa to placówka, która pokazuje, że dzisiaj sprawni menedżerowie instytucji potrafią zdobywać i wykorzystywać pieniądze z różnych źródeł po to, żeby realizować duże projekty. To pokazuje ich sprawność - mówiła Smoleń.

Trzy projekty modernizacyjne

W roku ubiegłym zakończono trzy projekty modernizacyjne pt. Termomodernizacja budynku Opery Narodowej i Teatru Narodowego, Podniesienie standardów brzmienia zespołu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprzez zakup wyspecjalizowanych instrumentów muzycznych i Modernizacja aparatury oświetleniowej w Sali im. Moniuszki TW - ON - etap I.

W tym roku dokończone zostaną dwa kolejne. Pierwszy z nich pt. Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Etap IV - VIII to kontynuacja prac renowacji i konserwacji elewacji zabytkowego budynku Teatru. Zakładane są też m.in. nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru.

Drugi projekt, którego zakończenie przewidziano w tym roku to Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Głównymi realizowanymi zadaniami projektu są m.in. remont elewacji gmachu od strony ulicy Wierzbowej, modernizacja korytarzy, pomieszczeń biurowych i pracowni technicznych, remont podłogi sceny głównej.

Będzie nowy portal

Projekt ten zakłada też m.in. budowę nowego portalu internetowego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Podpisano już umowę z wykonawcą strony internetowej, wyłonionym w drodze przetargu, niebawem ma zostać ogłoszony konkurs na nowy layout portalu. Na stronie będą udostępniane archiwalne kolekcje plakatów, fotografii, fragmenty muzyczne, czy też - lekcje baletowe.

Prace modernizacyjne np. renowacja elewacji odbywały się, choć w mniejszym zakresie, od roku 2007 i były finansowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w roku 2010 - finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

PAP//su/b