479 spraw reprywatyzacyjnych na celowniku śledczych

Warszawa

ShutterstockBadają sprawy reprywatyzacyjne

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa prowadzi obecnie 479 spraw reprywatyzacyjnych, które opiewają na ponad 4,5 mld złotych.

- Prokuratoria prowadzi postępowania o różnym ciężarze gatunkowym i stopniu złożoności. Są to również sprawy budzące duże zainteresowanie społeczne np. sprawy reprywatyzacyjne dotyczące wielomilionowych odszkodowań w sytuacji nabycia roszczeń przez osoby publiczne za 50 zł, przy absolutnej nieekwiwalentności świadczeń. Nie mogę mówić o szczegółach konkretnych spraw, ale są to sprawy z pierwszych stron gazet - powiedział prezes Prokuratorii Leszek Bosek.Dodał, że takich postępowań reprywatyzacyjnych w Prokuratorii "jest aktualnie 479 i opiewają one na 4,5 miliarda złotych".

Nie tylko dekret Bieruta

- To są sprawy warszawskie, dotyczą przede wszystkim dekretu Bieruta, ale także inne sprawy dotyczące restytucji nieruchomości przede wszystkim pałaców nabytych na podstawie dekretu o reformie rolnej - przekazał.Podkreślił, że Prokuratoria zajmuje się także roszczeniami, które dotyczą np. bezumownego korzystania z rzeczy nabytej wadliwie na podstawie dekretu Bieruta. Po uzyskaniu rozstrzygnięcia o wadliwości decyzji dekretowej, konsekwencją tego mogą być roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. I to są też roszczenia na bardzo duże kwoty - powiedział szef Prokuratorii Skarbu Państwa.

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa prowadzi obecnie ponad 7 tys. spraw na kwotę ponad 51 mld zł. - To są sprawy przed polskimi sądami i arbitrażami. Sprawy arbitrażowe są szczególnie skomplikowane, a ich wartość przedmiotu sporu sięga nawet powyżej 2 mld złotych - powiedział prezes Prokuratorii Leszek Bosek.Jak dodał, Prokuratoria od ponad dekady gromadzi informacje, wiedzę i doświadczenie, które są związane z procesami, postępowaniami prowadzonymi przed sądami arbitrażowymi, powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.

Jak będzie działaś komisja weryfikacyjna?TVN24
wideo 2/8

PAP/skw/b