Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE RUCHU

Szóstego grudnia wchodzą w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

29 tysięcy nowych warszawiaków

Warszawa

Maciej Wężyk / tvnwarszawa.plPrzybywa mieszkańców stolicy

W ciągu dziewięciu lat polskim aglomeracjom ubyło prawie 205 tys. mieszkańców. To tak jakby całkowicie opustoszał Toruń. Wśród dużych miast tylko Warszawie i Białemustokowi wyraźnie przybyło mieszkańców - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Według danych GUS z powszechnego spisu ludności, duże miasta tracą swoich stałych mieszkańców i tych zameldowanych na pobyt czasowy na ponad 3 miesiące. W pierwszej piątce najczęściej opuszczanych miast są: Łódź, Poznań, Katowice, Sosnowiec i Częstochowa.

Za to w Warszawie mieszkańców jest coraz więcej - wylicza "DGP", podkreślając, że i tak wzrost nie był imponujący. W stolicy od ostatniego spisu przybyło 29 tys. osób.

Przyszłość nie jest obiecująca

Według specjalistów w przyszłości ośrodki miejskie będą się nadal wyludniały, m.in. dlatego, że zmniejszać się będzie cała ludność naszego kraju (za sprawą ujemnego przyrostu naturalnego). Dodatkowo utrzymywać się może emigracja zarobkowa także przyczyniająca się do wyludniania się miast.

PAP//pś/par