25 milionów do wydania. Ostatni dzień na wnioski

Warszawa

sxc.huWybrane projekty mają być realizowane w przyszłym roku

Tylko do 10 marca można zgłosić własny pomysł do budżetu obywatelskiego. Na realizację inwestycji zaproponowanych przez mieszkańców warszawskie dzielnice przeznaczyły łącznie ponad 25,6 mln zł. Najlepsze projekty będą zrealizowane w 2015 r.

Budżet obywatelski (partycypacyjny) polega na tym, że to mieszkańcy decydują na co wydać kwoty wydzielone z lokalnych budżetów. Łącznie, do rozdysponowania w 18 stołecznych dzielnicach jest ponad 25,6 mln zł.

Jak zgłosić pomysł?

Projekt do budżetu partycypacyjnego może zgłosić się każdy, kto mieszka w stolicy. Wymaga to wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz zebrania podpisów 15 osób popierających realizację projektu. Trzeba też sporządzić szacunkowy kosztorys inwestycji.

"Dzielimy faktyczne pieniądze"
Dawid Krysztofiński / tvnwarszawa.pl

Własne pomysły mogą składać również niepełnoletni - potrzebna jest jedynie zgoda rodzica lub opiekuna.

Gotowy projekt składa się osobiście we właściwym urzędzie dzielnicy lub przesyła listownie. Zgłoszenia przyjmowane są też drogą elektroniczną - wystarczy zeskanować dokumenty i wysłać na adres e-mail swojego urzędu dzielnicowego.

Mokotów przoduje

Dotychczas mieszkańcy Warszawy zgłosili ponad 1019 pomysłów na lokalne inwestycje. Najwięcej na Mokotowie; najmniej aktywni są mieszkańcy Wesołej.

Projekty dotyczą przede wszystkim budowy infrastruktury komunikacyjnej, placów zabaw dla dzieci i wybiegów dla psów. Dużo jest też propozycji rewitalizacji skwerów i terenów zielonych oraz organizacji zajęć edukacyjno–sportowych dla dzieci i seniorów.

Tak wybiorą projekty

Po 10 marca w dzielnicach odbędzie się weryfikacja oraz opiniowanie zgłoszonych przedsięwzięć, a w maju osoby, które zgłosiły swoje projekty, wybiorą spośród wszystkich zgłoszeń w swoim rejonie 50 najciekawszych.

Po preselekcji finałowa grupa projektów trafi pod głosowanie. Odbędzie się ono pod koniec czerwca - będzie możliwe drogą elektroniczną, listownie oraz w punktach stacjonarnych. Wybór najlepszych pomysłów poprzedzą publiczne debaty. Głosy będzie można oddać na maksymalnie pięć przedsięwzięć w ramach dowolnie wybranego rejonu w Warszawie.

Lista zwycięskich projektów będzie znana w lipcu, jednak ich realizacja nastąpi dopiero w 2015 roku.

Tu wydadzą najwięcej

Kwoty zarezerwowane na projekty obywateli stanowią od 0,5 proc. do ponad 1 proc. budżetów dzielnicowych. Największe środki mają do rozdysponowania Ursynów, Śródmieście oraz Mokotów.

Niektóre z dzielnic zostały podzielone dodatkowo na mniejsze rejony, co ma wspomagać ich równomierny rozwój oraz zapobiegać sytuacjom, w których wyjątkowo zmobilizowani mieszkańcy jednego osiedla zdominują głosowanie w całej dzielnicy.

PAP/mz