25 firm chce budować obwodnicę Marek

Warszawa

GDDKiAPrzebieg obwodnicy Marek

Wnioski o dopuszczenie do przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Radzymin Płd. złożyło łącznie 25 wykonawców. Droga ma być gotowa w 2016 roku.

Zamówienie podzielone jest na dwa zadania: odcinek I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka oraz odcinek II: węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd. Piętnastu wykonawców złożyło wnioski o dopuszczenie do obu zadań. Czterech wykonawców ubiega się o dopuszczenie tylko do przetargu na zadanie pierwsze, a sześciu tylko do przetargu na zadanie drugie.

Zakończyć pracę do 2016 roku

Budimex ubiega się o dopuszczenie do przetargu na zadanie pierwsze, ale jego spółka zależna Mostostal Kraków w konsorcjum z Ferrovialem wnioskuje o dopuszczenie do przetargu na zadanie drugie. Mostostal Warszawa i konsorcjum Mirbudu chcą realizować oba zadania. Przetarg realizowany jest według procedury ograniczonej. Wadium w obu zadaniach ustalono na 3,5 mln zł. Jak podała Dyrekcja, w styczniu 2014 roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, a prace mają się zakończyć w drugiej połowie 2016 r. Szacowny koszt inwestycji wraz z dokumentacją i wykupem gruntów to ok. 1,1 mld zł.

Droga S8 na odcinku Marki - Radzymin będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz obustronny pas awaryjny. Dojazd do drogi będzie możliwy poprzez cztery węzły drogowe: Zielonka, Kobyłka, Wołomin i Radzymin Południowy. Zostaną wybudowane także chodniki i ścieżki rowerowe. Postawione będą również zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt czy system odprowadzania i oczyszczania wód opadowych. Ogłoszenie w 2013 r. przetargu na budowę obwodnicy Marek zapowiedział w tzw. drugim expose premier Donald Tusk.

Północna obwodnica Warszawy

Nowa droga ma usprawnić ruch, m.in. oddzielając ruch tranzytowy od lokalnego i ułatwić komunikację przez Marki, Ząbki, Zielonkę, Kobyłkę, Wołomin i Radzymin. Obwodnica ma poprawić spójność sieci drogowej. Powstanie jednolity ciąg komunikacyjny - północna obwodnica Warszawy od węzła A2 i S8 w Konotopie do wybudowanej wcześniej obwodnicy Radzymina. Rząd przyjął Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 w styczniu ub.r. Program zakłada stworzenie do końca 2013 r. sieci autostrad o łącznej długości ok. 810 km i sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 782,5 km, wybudowanie 26 obwodnic drogowych, przebudowę odcinków dróg krajowych pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę stanu nawierzchni na drogach krajowych.

PAP/b//ec