16 mln z Unii na "unikalne" miejsca ochrony środowiska

Warszawa

UMPark Żeromskiego

Uporządkowanie terenów zielonych, budowa zbiorników wodnych, miejsc wypoczynku i rekreacji - taki ma być efekt rewitalizacji Pola Mokotowskiego, Parku Żeromskiego oraz Ogrodów Kosmosu we Włochach. Wszystko za 16 mln zł, które wyłoży Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Jak informuje stołeczny ratusz, Pole Mokotowskie stanie się przyjazną mieszkańcom przestrzenią. Rozszerzy się ona o teren dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Najpierw będą wielkie porządki i sprzątanie, potem założone zostaną trawniki, powstaną m.in. zbiorniki wodne, place zabaw oraz ogrodzona strefa dla psów.Żoliborski Park Żeromskiego czeka przede wszystkim renowacja i wzmocnienie skarpy oraz remont fontanny. Będą także nowe nasadzenia roślin.

Dzikie Ogrody Kosmosu

Natomiast Ogrody Kosmosu w efekcie rewitalizacji mają być parkiem o naturalnym i dzikim charakterze. Znajdą się w nim ścieżki spacerowe, ogród wypoczynkowy oraz boisko. Odtworzona zostanie aleja kasztanowa.We wszystkich parkach planowany jest ponadto m.in. montaż budek lęgowych dla ptaków i siedliska owadów.Umowę w tej sprawie podpisał w czwartek, 20 kwietnia na polu wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski oraz zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Roman Wójcik. Obecny był także wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Wiceszef resortu środowiska ocenił, że "miejsca wspólne są bardzo ważne w krajobrazie miejskim" i - jak zaznaczył - trzeba je odbudowywać. - Staramy się poprawiać jakość życia, jakość powietrza - przekonywał Mazurek.

"Poprawiać jakość wody i powietrza"

- Pokazujemy, jaki wielki potencjał drzemie w lasach, które mogą magazynować i akumulować dwutlenek węgla, poprawiać jakość powietrza, poprawiać jakość wody - mówił Mazurek. Wójcik wyjaśnił, że w ramach projektu stworzone zostaną "unikalne" miejsca służące ochronie środowiska. Według niego przyczynią się one m.in. do zachowania różnorodności biologicznej, ułatwienia i poprawy przewietrzania miasta.Przekonywał, że w wyniku podjętych działań poprawi się jakość środowiska miejskiego, jakość życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i poszanowania przyrody.Olszewski wskazał, że dzięki temu dofinansowaniu miasto będzie mogło inwestować środki w "powiększanie potencjału zieleni".

Prace do 2020 roku

Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w ramach unijnego programu. Prace na obszarze ok. 75 ha potrwają do 2020 roku. Tereny objęte projektem będą obiektem otwartym, dostępnym dla wszystkich bezpłatnie i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Około jedną czwartą powierzchni Warszawy stanowią tereny zieleni: lasy, parki, skwery i ogrody. Najwięcej jest lasów, rosną one na ponad 7 tys. ha, co stanowi ok. 15 proc. powierzchni miasta. Miasto zarządza też 76 parkami o powierzchni ponad 700 ha. Istotnym składnikiem zieleni miejskiej są też skwery i zieleńce. Jest ich w stolicy ok. 160 o powierzchni ponad 150 ha.Warszawa to też rezerwaty przyrody jak Las Kabacki, Las Natoliński i Skarpa Ursynowska, liczne pomniki przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary sieci Natura 2000. W bezpośrednim sąsiedztwie stolicy znajduje się też Kampinoski Park Narodowy oraz wchodzące w skład Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Lasy Celestynowskie, Otwockie i Chojnowskie.

Park Żeromskiego | UM
Ogrody Kosmosu | UM
Plan Parku Ogrody Kosmosu | UM
Pole Mokotowskie | UM
Park Żeromskiego | UM
Ogrody Kosmosu | UM
Plan Parku Ogrody Kosmosu | UM
Pole Mokotowskie | UM
Park Żeromskiego | UM
Ogrody Kosmosu | UM

Na początku roku w Warszawie pod topór poszły setki drzew. Efekt lex Szyszko:

Wycinka na UlrychowiePatrycjusz Wyżga
wideo 2/6

PAP/skw/ran