1447 interwencji każdej doby. Co robili strażnicy miejscy w 2016 roku?

straż miejskaStraż miejska przedstawiła statystyki z 2016 roku

Dbają o bezpieczeństwo w okolicach szkół czy w komunikacji miejskiej. Strzegą ciszy nocnej i odwożą osoby pijane. Strażnicy miejscy podsumowali swoją pracą w 2016 roku.

Strażnicy w minionym roku przyjęli 529 483 zgłoszeń. Najwięcej - aż 264 976 tys. dotyczyło ruchu drogowego. Nieco mniej - 167 715 - bezpieczeństwa i porządku publicznego. 43 577 razy strażnicy interweniowali w sprawie ochrony środowiska, a 36 516 w przypadku zwierząt.

Średnio w ciągu doby interweniowali 1447 razy. "Tak wysoką wartość odnotowano pierwszy raz, w stosunku do roku poprzedniego wzrost w ciągu doby nastąpił o blisko 200 zgłoszeń" – czytamy w komunikacie prasowym strażników.

Zgłoszenia pochodziły najczęściej od mieszkańców - aż 69 procent. 22 procent strażnicy podjęli z własnej inicjatywy. Reszta była udziałem policji, pogotowia ratunkowego, operatora numeru 19115, centrum powiadamiania ratunkowego czy monitoringu miejskiego.

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło od mieszkańców: Śródmieścia (17 proc.), Mokotowa (14 proc.), Woli (12 proc.) i Pragi Południe (10 proc.).

Zgłoszenia od mieszkańcówstraż miejska

Najwięcej w Śródmieściu

Wśród zgłoszeń dominowały te dotyczące zakłócania ciszy nocnej oraz picia alkoholu "pod chmurką".

"Działania podejmowane przez straż miejską ograniczyły skalę występowania tego zjawiska. W 2016 r. odnotowano spadek liczby zdarzeń na poziomie 8 proc. w stosunku do 2015 r. Z analizy danych wynika, że obszarem najbardziej dotkniętym występowaniem zjawiska była dzielnica Śródmieście, na terenie której odnotowano 20 proc. interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych" –chwalą się strażnicy.

W 2016 r. strażnicy zabrali z ulic 23 942 osoby nietrzeźwe, większość z nich to mężczyźni (89 proc.). Najwięcej takich interwencji było w dzielnicach: Śródmieście (23 proc.), Praga Południe (13 proc.) czy Praga Północ (11 proc.).

Zdarzenia dotyczące picia alkoholustraż miejska

Strażnicy miejscy pomagali również w zabezpieczaniu imprez masowych czy zgromadzeń publicznych. Tam zatrzymali 656 osób. To przeważnie uciekinierzy z placówek opiekuńczo-wychowawczych, ludzie agresywni, posiadający środki odurzające czy nietrzeźwi.

I tutaj – podobnie jak w innych interwencjach - górują: Śródmieście (17 proc.), Praga Północ (16 proc.) i Praga Południe (12 proc.).

Zakłócanie spokoju i porządku publicznegostraż miejska

Interwencje w komunikacji

Straż miejska podsumowuje także działania dotyczące bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej. Takich interwencji było w 2016 roku 11 581.

"Zdecydowaną większość stanowiły działania wobec osób w stanie nietrzeźwości lub spożywających alkohol w miejscach zabronionych – 34 proc. oraz w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanych najczęściej nadużyciem alkoholu – 32 proc." – podają.

Zdarzenia w komunikacji miejskiejstraż miejska

Za jeden z priorytetów strażnicy postawili sobie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży patrolując szkoły czy parki.

"W 2016 r. strażnicy podjęli czynności wobec 6622 osób nieletnich. Najczęstszymi przyczynami interwencji było palenie papierosów oraz uchylanie się od obowiązku szkolnego. W opisanych przypadkach funkcjonariusze powiadamiali szkoły o zaistniałej sytuacji. Ponadto 165 nieletnich ujęto za czyny zabronione" - informuje straż miejska.

Zobacz akcję "Miasto Jest Nasze" z okazji urodzin straży miejskiej :

Prezenty dla straży miejskiej
Prezenty dla straży miejskiejTVN24

kz/b

Źródło zdjęcia głównego: straż miejska

Pozostałe wiadomości