14 milionów złotych na pomoc bezdomnym zwierzętom

Warszawa

sxc.huPomoc dla zwierząt

Rada Warszawy postanowiła przeciwdziałać bezdomności zwierząt w 2017 roku. Samorządowcy stawiają na sterylizację, dokarmianie i poszukiwanie właścicieli dla kotów czy psów.

"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku" – tak nazywa się dokument przyjęty przez stołecznych radnych. Co chcą robić, by przeciwdziałać temu zjawisku?

Czipowanie

Po pierwsze ma to być elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów. Ta akcja realizowana będzie dwutorowo. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (ul. Paluch 2) będzie odpowiedzialne za czipowanie wszystkich bezdomnych zwierząt, które do niego trafią. Prowadzona będzie również akcja bezpłatnego znakowania psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie Warszawy, a także bezdomnych psów i kotów znajdujących się pod opieką organizacji pozarządowych. Trwa wybór lecznic, które będą wykonywać to zadanie.

Sterylizacja i kastracja

Po drugie miasto chce zapobiegać także niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt. Chodzi o sterylizację i kastrację. Po niespełna rocznej przerwie zabiegi te ponownie będą mogły być wykonywane u zwierząt właścicielskich. Miasto w całości pokrywa koszty zabiegów. U zwierząt bezdomnych, zabiegi sterylizacji i kastracji będzie przeprowadzać Schronisko "Na Paluchu".

Opieka

Trzeci punkt to opieka nad kotami wolno żyjącymi. Prezydent apeluje do zarządców budynków, administratorów, nieruchomości i wszystkich warszawiaków o wsparcie dla tych zwierząt, poprzez umożliwienie dostępu do piwnic, które są ich głównym schronieniem w mieście."W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, m.st. Warszawa finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto kontynuowana będzie akcja dokarmiania. Tylko w 2016 roku w celu dokarmiania kotów wolno żyjących zakupiono ponad 244 tys. kg karmy – ponad 97,5 tys. kg pokarmu suchego i 146,5 tys. kg mokrego" – podaje urząd miasta.

Adopcja

Po czwarte ratusz stawia na propoagowanie adopcji. Tutaj szczególne zadanie przypada Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, które aktywnie poszukuje domów dla swoich podopiecznych.Jak przypomina urząd miasta, dzięki takim akcjom jak "Adoptuj warszawiaka", która ma już na swoim koncie trzy edycje, a także intensywne działania m.in. w mediach społecznościowych, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba psów przebywających "Na Paluchu" zmniejszyła się o blisko 550.Łącznie koszt realizacji programu to blisko 14 mln zł.

PÓŁ ROKU TEMU W SPRAWIE STERYLIZACJI WYPOWIEDZIAŁA SIĘ NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI:

Prezes izby o sterylizacji zwierząt
nik

ran