12 milionów złotych na bezdomne zwierzęta

Warszawa

sxc.huRadni przyjęli program ochrony bezdmonych zwierząt

Radni uchwalili w czwartek program zapobiegania bezdomności zwierząt. Będzie można z 50 proc. zniżką dokonać sterylizacji i kastracji psów oraz kotów, czy bezpłatnie je zaczipować. Właściciele będą mogli też za darmo uśpić ślepy miot w lecznicy.

- Nowym pomysłem jest 50 proc. zniżka przy sterylizacji i kastracji psów i kotów - powiedział zastępca biura ochrony środowiska Paweł Lisicki. - Być może już w czerwcu zabiegi będą wykonywane w kilku lecznicach na terenie Warszawy. Wcześniej miasto musi rozstrzygnąć na te usługi przetarg – dodaje.Usypianie miotów

Zgodnie z programem właściciel zwierzęcia będzie też mógł za darmo uśpić w lecznicy ślepy miot. Do tej pory było to możliwe tylko w schronisku.Miasto finansuje także leczenie wolno żyjących kotów i ich dożywianie. Ich opiekunowie mogą otrzymać także skierowanie na bezpłatną sterylizację zwierząt. Jak podkreślono w uchwale, koty wolno żyjące, które zamieszkują głównie piwnice budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego - zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni. Nie są to zwierzęta bezdomne, dlatego się ich nie odławia. 12 mln zł na zwierzęta

Część rozwiązań zapisanych w programie, m.in. bezpłatne czipowanie zwierząt, miasto już realizowało. Od czterech lat mieszkańcy Warszawy mogą czipować psy i koty - ich dane są wpisywane do międzynarodowej bazy danych Safe-Animal. Koszt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi to blisko 12 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetów dzielnic, straży miejskiej, schroniska oraz stołecznego biura ochrony środowiska. Roczny koszt czipowania to 770 tys., na sterylizację przeznaczono ok. 200 tys. zł.

7,5 mln na Paluch

Do samego biura ochrony środowiska trafi 2,1 mln zł - m.in. na czipowanie, sterylizację i kastrację, czy zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim. Na podobne cele pieniądze dostaną tez wydziały dzielnicowe.

Z kolei 343 tys. zł trafi do straży miejskiej. Ponad 7,5 mln zł zasili budżet schorniska na Paluchu - na usypianie ślepych miotów, czipowanie, sterylizację i kastrację i zapewnienie całodobowej opieki weterytaryjnej w schronisku.

Nowe przepisy

Podstawą prawną przyjętej przez radnych uchwały jest nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która weszła w życie 1 stycznia, zakłada, że gminy do 31 marca muszą przyjść program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Większość zapisów dotyczy psów i kotów, gdyż w ich przypadku skala bezdomności jest największa.

PAP/ran/par