Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

10 tysięcy złotych za odkrycie unikatowych butli na gaz

Warszawa

TVN24O znalezieniu butli

Rok temu w Forcie Chrzanów przypadkowi przechodnie natknęli się na butle po gazie bojowym z okresu I wojny światowej. W czwartek minister kultury docenił odkrywców wręczając im 10 tysięcy złotych nagrody.

Nagrodą zostali uhonorowani Irena Bilska oraz jej syn Robert. To oni przez przypadek odkryli w bemowskim Forcie Chrzanów butle na gaz bojowy z I wojny światowej. O znalezisku powiadomili Warszawskie Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oraz konserwatorów zabytków: wojewódzkiego i stołecznego.

"Ekspert potwierdził, że znaleziona butla służąca do przechowywania gazu bojowego jest zabytkiem archeologicznym, unikalnym, który dotrwał do naszych czasów tylko w pojedynczych egzemplarzach. Wskazywano, że znalezisko może być określone mianem naukowej sensacji. Materialną wartość znaleziska oszacowano na sumę przekraczającą 100 tys. zł" – podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje, iż osobom, które odkryły bądź przypadkowo znalazły zabytek archeologiczny, przysługuje nagroda o ile poinformowały właściwie służby. Co roku do resortu kultury napływa od kilku do kilkunastu wniosków od wojewódzkich konserwatorów dotyczących przyznania nagrody.

Fort Chrzanów widziany z drona
Kontakt 24

b/sk