Przygotuj się na:

FERIE W KOMUNIKACJI

W czasie ferii zimowych autobusy i tramwaje będą jeździć według zmienionych rozkładów jazdy.

Rażąco niska cena w przetargu. Jeszcze raz ocenią oferty przewoźników

TVN Warszawa

Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl"ZTM powoła biegłego, który pomoże ocenić oferty"

Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie spółki Michalczewski od wyników przetargu na obsługę komunikacyjna miasta setką autobusów przez osiem lat. Zdaniem skarżących, wybrana przez Zarząd Transportu Miejskiego oferta była rażąco niska. Wyrok KIO oznacza, że oferty zostaną powtórnie ocenione.

W lipcu Zarząd Transportu Miejskiego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na obsługę komunikacyjną 100 autobusami – 50 krótszymi i 50 dłuższymi. W przetargu wzięły udział trzy firmy.

Europa Express City swe usługi wyceniła odpowiednio na 6,97 zł i 8,97 zł za wozokilometr (jednostka obliczeniowa równa jednemu kilometrowi drogi wykonanej przez środki transportu w danym czasie) krótkimi i długimi pojazdami. Spółka Michalczewski na 7,77 zł i 10,58 zł za wozokilometr.

Mobilis przewozy autobusami krótkimi wycenił na 6,77 zł za wozokilometr, a przegubowymi na 8,29 zł - i ta oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Michalczewski się odwołał

Wyniki przetargu nie spodobały się spółce Michalczewski, która złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Dotyczyło ono rażąco niskiej ceny zaproponowanej przez pozostałe spółki biorące udział w przetargu oraz jednego z warunków udziału w postępowaniu przetargowym, zgodnie z którym przewoźnik w okresie ostatnich 3 lat przed rozpoczęciem postępowania powinien wykonać autobusami usługę przewozu w ilości nie mniejszej niż 2 mln wozokilometrów rocznie. Zdaniem spółki Michalczewski tego warunku nie spełniło konsorcjum Europa Express City i Raf Trans – tłumaczy Magdalena Potocka z biura prasowego ZTM.

Do KIO wpłynęły także odwołania od pozostałych firm, ale zostały oddalone. Uznano jedynie zażalenie spółki Michalczewski. Oznacza to, że oferty złożone w przetargu muszą zostać poddane ponownej ocenie. – Powołamy biegłego, który pomoże nam w ocenie. Zapewne oferenci zostaną też poproszeni o złożenie dodatkowych wyjaśnień – zapowiada Andrzej Franków, dyrektor pionu przewozów ZTM.

Zdecyduje biegły

Losy przetargu leżą teraz w rękach biegłego. Czy przetarg może zostać unieważniony? - Decyzja o powtórnym przeanalizowaniu ofert nie oznacza powtórzenia przetargu. Nawet jeśli któraś z firm zostanie z niego wykluczona, to zostają jeszcze pozostałe – wyjaśnia Potocka.

Mimo wyroku KIO, urzędnicy nie mają sobie nic do zarzucenia. – Krajowa Izba Odwoławcza nie miała uwag do działań komisji przetargowej. Postępowanie dotyczyło jedynie zażalenia złożonego przez spółkę Michalczewski – zaznacza.

Obsługa przez 8 lat

Przetarg na obsługę komunikacyjną 100 autobusami – 50 długimi i 50 krótkimi został ogłoszony w maju. Autobusy będą wyposażone m.in.: w klimatyzację, monitoring, biletomaty, system głosowego zapowiadania przystanków oraz najnowocześniejsze systemy lokalizacyjne.

ZTM wymaga od przewoźników by mieli odpowiednie zaplecze technicznego do obsługi autobusów. Chodzi o zajezdnie, w których pojazdy będą sprzątane i myte czy naprawiane. Nowością jest też to, że kierowcy będą musieli znać język polski oraz topografię Warszawy.

Umowa zostanie podpisana na 8 lat. Nowe autobusy wyjadą na warszawskie ulice w ciągu 25 tygodni od dnia podpisania umowy pomiędzy ZTM a wykonawcą usługi.

jb/PAP/b