Tajemniczy organizm z rodzaju Xenoturbella

20.12.2017, 20:59

Na pierwszym slajdzie widać morfologię żeńskiego osobnika Xenoturbella japonica. Można tu zobaczyć m.in. różnicę między częścią przednią, a tylną stworzenia. Na drugim obrazie widać przekrój poprzeczny Xenoturbella. Na trzecim jest pokazany cały osobnik, przodem. Na czwartym - przekrój podłużny - od przodu w lewą stronę. Na piątym po lewej stronie - żywy osobnik widziany od góry. Na szóstym - przednią, brzuszną sieć gruczołową. Na siódmym - czarny kwadrat na obrazie "g" pokazuje przedni narząd w obszarze środkowo-brzusznym.

  • Źródło: University of Tsukuba
  • Autor: University of Tsukuba