Japonia

Japonia

Ulewy, które przechodzą przez japońską wyspę Kiusiu, spowodowały wielkie powodzie. Z powodu opadów niestabilna jest ziemia, przez co powstają osuwiska. Tragiczny bilans sięgnął najprawdopodobniej 44 osób.

Japońskie władze wprowadzą od środy stan wyjątkowy dla części terytorium kraju. Premier Shinzo Abe ogłosił, że specjalnymi obostrzeniami objęte zostaną Tokio oraz sześć innych regionów. Na miesiąc zwiększone zostaną uprawnienia władz lokalnych do podejmowania zaostrzonych środków prewencyjnych. Japonia długo zwlekała z wdrażaniem radykalnych działań w walce z COVID-19.

O blisko 800 przypadków zwiększył się bilans potwierdzonych zakażeń koronawirusem we Włoszech. Wzrosła także liczba zgonów. Najwięcej zainfekowanych i ofiar śmiertelnych odnotowano w Lombardii na północny kraju. Także w Wielkiej Brytanii i Francji zanotowano największy dobowy wzrost liczby osób zakażonych SARS-CoV-2. Jak świat walczy z koronawirusem?