TVN Meteo | Smog

Smog w Polsce. W wielu regionach normy powietrza są przekroczone

TVN Meteo | Smog

Autor:
kw
Źródło:
GIOŚ, tvnmeteo.pl
Smog we Wrocławiu
Smog we WrocławiuTVN24
wideo 2/14
Smog

Nie jest fatalnie, ale nie jest też dobrze. W poniedziałek około południa normy jakości powietrza były miejscami przekroczone. Sprawdź jakość powietrza w swoim mieście.

SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Stężenie pyłu PM10

W poniedziałek po godzinie 12 powietrzem średniej jakości oddychali mieszkańcy: Żywca - 68 µg/m3 (113 procent normy dobowej), Nowego Sącza - 77 µg/m3 (128 procent normy dobowej), Tarnowa - 83 µg/m3 (138 procent normy dobowej), Rzeszowa 61 µg/m3 (101 procent normy dobowej), Milicza 81 µg/m3 (135 procent normy dobowej) czy Radomska 65 µg/m3 (108 procent normy dobowej)

Stężenie pyłu PM10 ok. godz. 12GIOŚ

Stężenie pyłu PM2,5

Były także miasta, w których przekroczone zostały normy pyłu PM2,5. Stacje pomiarowe odnotowały niezdrowej jakości powietrze w: Miliczu - 81 µg/m3 (225 procent normy dobowej), Tarnowie - 83 µg/m3 (230 procent normy dobowej), Krakowie na al. Krasińskiego - 95 µg/m3 (263 procent normy dobowej),

Bardzo wiele stacji pomiarowych wykazało też powietrze średniej jakości.

Stężenie pyłu PM2,5 ok. godz. 12GIOŚ

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Autor:kw

Źródło: GIOŚ, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości