Normy przekroczone o kilkaset procent. W tych miejscach jakość powietrza jest najgorsza

Aktualizacja:
Autor:
kw,ps
Źródło:
TVN24, airly.org, tvnmeteo.pl
Smog w Suchej Beskidzkiej
Smog w Suchej BeskidzkiejTVN24
wideo 2/20
TVN24Smog w Suchej Beskidzkiej

W poniedziałek nad Polską unosi się smog. Mieszkańcy niektórych miejscowości oddychają powietrzem złej jakości od rana. Dla powiatu żywieckiego w godzinach porannych ogłoszono alert RCB. Wieczorem nie jest lepiej. Najgorsza sytuacja panuje na południu kraju. Sprawdź jakość powietrza w swoim mieście.

SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL. SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY

Według danych na godzinę 21, najgorsza jakość powietrza występuje w Zawierciu, gdzie tamtejsza stacja pomiarowa wykazała stężenie pyłu PM10 na poziomie 227 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3), co oznacza 378 procent normy dobowej. W Zabrzu zmierzono 162 µg/m3 (270 proc. normy dobowej), a w Rabce-Zdroju - 144 µg/m3 (240 proc. normy dobowej).

Pod względem pyłu PM2,5 powietrzem, którego jakość określa się jako złą, oddychali mieszkańcy Lwówka Śląskiego. Odnotowano tam 105 µg/m3, co oznacza 292 proc. normy dobowej.

Alert RCB dla powiatu żywieckiego

W poniedziałek rano mieszkańcy powiatu żywieckiego (województwo śląskie) otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) z powodu złej jakości powietrza.

"Uwaga! Dnia 5.12 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz" - napisano w wiadomości SMS, którą otrzymali odbiorcy na terenie powiatu. Wieczorem panowała tam jakość powietrza określana jako niezdrowa. Stacja pomiarowa zmierzyła stężenie PM10 na poziomie 110 µg/m3 (183 proc. normy dobowej).

Alert RCB przed smogiem uruchamiany jest, gdy prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskazuje, że istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10.

Według Polskiego Alarmu Smogowego Żywiec w 2021 roku był jednym z tych miast, w których smog występował najdłużej - 80 dni.

Miasta z największą liczbą dni smogowych w 2021 rokuPAS, GIOŚ

Jedną z miejscowości, które na początku tygodnia spowija smog, jest Sucha Beskidzka (woj. małopolskie). Jak informował rano reporter TVN24 Mateusz Półchłopek, czujniki Airly wskazywały, że dopuszczalne normy jakości powietrza były tam znacząco przekroczone. W przypadku pyłu PM10 o ponad 200 procent, a w zakresie PM2,5 o ponad 500 procent.

Zgodnie z danymi na godzinę 21, prezentowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, stężenie PM10 wyniosło w Suchej Beskidzkiej 111 µg/m3 (185 proc. normy dobowej), co wskazuje na niezdrową jakość powietrza.

Smog w Suchej Beskidzkiej
Smog w Suchej BeskidzkiejTVN24

Długotrwałe narażenie na zanieczyszczone powietrze prowadzi do szeregu różnych schorzeń układu oddechowego, ale i krwionośnego. Lekarze i służby apelują więc, by unikać wychodzenia z domu, jeśli normy jakości powietrza są znacząco przekroczone.

Czytaj też: Alergolog: jestem zaskoczona, bo to dopiero początek sezonu grzewczego

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Źródła emisji pyłu PM10Polski Alarm Smogowy

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowieMaria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Czym jest alert RCB

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Autor:kw,ps

Źródło: TVN24, airly.org, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości