"Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz". RCB ostrzega przed smogiem

Autor:
ps
Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl
Jak chronić się przed smogiem?
Jak chronić się przed smogiem?TVN24
wideo 2/20
Smog

Alert RCB został skierowany w czwartek rano do mieszkańców części województw wielkopolskiego i łódzkiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed smogiem i apeluje, aby zrezygnować z przebywania na zewnątrz.

"UWAGA! Dnia 03.03 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz" - SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o takiej treści został rozesłany do mieszkańców części województwa wielkopolskiego (Kalisz oraz powiat poznański) i łódzkiego (powiaty: radomszczański, łaski, pabianicki).

Główny Inspektorat Sanitarny prognozuje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny.

W przypadku, gdy powietrze jest zanieczyszczone, RCB przypomina aby zrezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu i uprawiania sportu na zewnątrz oraz ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowieMaria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Czym jest alert RCB

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Autor:ps

Źródło: RCB, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości