TVN Meteo | Smog

Alert RCB przed smogiem. Dwa polskie miasta szczególnie zagrożone złą jakością powietrza

TVN Meteo | Smog

Autor:
anw/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl
Kraków: czystsze powietrze, mniej przypadków astmy u dzieci i młodzieży
Kraków: czystsze powietrze, mniej przypadków astmy u dzieci i młodzieżyTVN24
wideo 2/12
Smog

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w niedzielę SMS-owy alert przed złą jakością powietrza w dwóch polskich miastach. Alert RCB otrzymali użytkownicy telefonów komórkowych w Grudziądzu i Piotrkowie Trybunalskim.

>>>>> SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SERWISIE SMOGOWYM TVNMETEO.PL

"UWAGA! Dziś (13.03) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz" - SMS o takiej treści otrzymali użytkownicy telefonów komórkowych w Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie) oraz Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie).

Alert RCB ostrzegający przed smogiem wysyłany jest, gdy prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskaże, że istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o to, aby zrezygnować ze spacerów i uprawiania sportu na zewnątrz, a także aby ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Czym jest alert RCB

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowieMaria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP
Zanieczyszczenia powietrzaPolski Alarm Smogowy

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości