TVN Meteo | Smog

Alert RCB przed smogiem dla dwóch miast i jednego powiatu. "Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz"

TVN Meteo | Smog

Autor:
/dd
Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl
Kraków: czystsze powietrze, mniej przypadków astmy u dzieci i młodzieży
Kraków: czystsze powietrze, mniej przypadków astmy u dzieci i młodzieżyTVN24
wideo 2/12
Smog

Piękna pogoda sprzyja przebywaniu na zewnątrz, jednak jakość powietrza w wielu miejscach kraju pozostawia wiele do życzenia. We wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owy alert z ostrzeżeniem przed smogiem. Otrzymały go osoby przebywające na terenie jednego z powiatów oraz dwóch miast.

Jak poinformowały służby, alert RCB, w związku ze złą jakością powietrza, został wysłany do użytkowników telefonów komórkowych w powiecie starachowickim (województwo świętokrzyskie) oraz Bydgoszczy i Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie)

"UWAGA! Dnia 22.03 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz" - brzmi treść wiadomości SMS.

RCB zaleca, by zrezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu na zewnątrz, a także by ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

Alert RCB. Smog. Kiedy jest wysyłany?

Alert RCB ostrzegający przed smogiem wysyłany jest wtedy, gdy prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskaże, że istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny.

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Jakość powietrza we wtorek

Według danych na godzinę 8 powietrze złej jakości odnotowano w kilkunastu miastach. W Warszawie stacja pomiarowa wykazała stężenie na poziomie 153 µg/m3. Oznacza to 255 procent normy dobowej. Złą jakość odnotowano także między innymi w Radomiu 255 µg/m3 (425 procent normy dobowej), Lublinie 142 µg/m3 (236 procent normy dobowej) czy Gdyni, Zabrzu czy Siedlcach. W wielu innych miastach jakość powietrza była niezdrowa, bądź średnia.

Jeżeli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, najgorsza sytuacja panowała w Starachowicach. Tam odnotowano 135 µg/m3. Oznacza to 405 proc. normy dobowej i jakość powietrza, którą określa się jako złą. W kilkunastu miastach w całym kraju w zakresie pyłu PM2,5 zarejestrowano niezdrową i średnią jakość powietrza.

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Źródła emisji pyłu PM10Polski Alarm Smogowy

Czym jest alert RCB

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowieMaria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Autor:/dd

Źródło: RCB, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości