TVN Meteo | Smog

Zła jakość powietrza. Alert RCB w sześciu województwach

TVN Meteo | Smog

Autor:
ps
Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl
Kraków: czystsze powietrze, mniej przypadków astmy u dzieci i młodzieży
Kraków: czystsze powietrze, mniej przypadków astmy u dzieci i młodzieżyTVN24
wideo 2/12
Smog

Środa to w Polsce kolejny dzień z niezdrową jakością powietrza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y ostrzegające przed smogiem do osób przebywających w części sześciu województw.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY - SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL

Alert RCB ostrzegający przed smogiem wysyłany jest wtedy, gdy prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskaże, że istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by zrezygnować wtedy ze spacerów na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu na zewnątrz, a także by ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

RCB ostrzega przed smogiem

Alert w środę rano został uruchomiony w: Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Poznaniu, Kaliszu oraz powiatach: kościerskim, lęborskim, chojnickim, nakielskim, szamotulskim, radomszczańskim i jarosławskim

Osoby przebywające w tych miejscach otrzymały SMS z ostrzeżeniem o treści: „UWAGA! Dnia 23.03 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz".

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Jakość powietrza w środę

Według danych na godzinę na godzinę 8 zarówno pod względem pyłu PM10, jak i PM2,5 powietrzem, którego jakość określa się jako złą oddychali mieszkańcy wielu miast. Najgorsza sytuacja panowała w Pabianicach i Radomsku, gdzie stacja pomiarowa wykazała stężenie PM10 na poziomie 213 µg/m3. Oznacza to 355 procent normy dobowej.

Niemal na całym pozostałym obszarze Polski jakość powietrza była niezdrowa lub średnia.

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Źródła emisji pyłu PM10Polski Alarm Smogowy

Czym jest alert RCB

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowieMaria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Autor:ps

Źródło: RCB, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości