IUNG: susza rolnicza występuje na terenie wszystkich województw

Autor:
anw
Źródło:
PAP, IUNG
Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach
Wysokie zagrożenie pożarowe w lasachTVN24
wideo 2/9
Susza w Polsce i na świecie

Na terenie 16 województw występuje susza rolnicza - wynika z najnowszego raportu Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). Eksperci informują, że dotknięte są nią wszystkie monitorowane uprawy.

Jak informuje Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG), susza wpływa na uprawę kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych, roślin strączkowych, ziemniaka, warzyw gruntowych, tytoniu, chmielu, buraka cukrowego i drzew owocowych.

Z raportu wynika, że największy deficyt wody odnotowano na terenie Wału Trzebnickiego i Lubuskiego Przełomu Odry i wyniósł onśrednio od -160 do -229 milimetrów. Ponadto bardzo duże niedobory stwierdzono także na terenie centralnej części Pojezierza Mazurskiego (od -160 do -219 mm) oraz na Pojezierzu Wielkopolskim i w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego, a także na Nizinie Wielkopolskiej i na Pobrzeżu Słowińskim. Wartości dla tych regionów wahały się na poziomie od -160 do -209 mm.

Jedynie nieco mniejszy deficyt wody wystąpił w Kotlinie Sandomierskiej oraz na Równinie Piotrkowskiej. Jak podaje IUNG, wynosił on od -160 do -199 mm. Parametry dotyczące niedoborów wody w poszczególnych częściach kraju dotyczą okresu od 21 czerwca do 20 sierpnia 2022 roku.

Skalę suszy określa się na podstawie średniej wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW).

Susza na terenie wszystkich województw

W raporcie napisano, że na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od -110 do -159 mm. Natomiast we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz w zachodniej i wschodniej Pojezierza Mazurskiego, na Przedgórzu Sudeckim, na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej oraz na Nizinie Podlaskiej niedobory wody były już mniejsze, bo wynoszące od 0 do -109 mm.

"W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w dziesiątym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terenie wszystkich województw" - podkreśla IUNG.

Największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę

Jak oszczędzać wodęPAP

Susza rolnicza - definicja

Zgodnie z definicją Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za suszę rolniczą definiowany jest okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie.

Klimatyczny Bilans Wodny za okres od 21 czerwca do 20 sierpnia 2022 rokuIUNG-PIB

Autor:anw

Źródło: PAP, IUNG

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock, IUNG-PIB

Pozostałe wiadomości